پایان نامه ارشد شناسایی ارتباط الگوی ارتباط توقع مرد-کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان


عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

اعتبار و روایی آزمون رفتار سازشی دانش آموزان

این پرسشنامه  در سال ۱۳۷۱ توسط شهنی ييلاق ترجمه و بر روی ۱۵۰۰ دانش آموز دختر و پسر مقطع دبستانی كلاس های اول تا پنجم شهر اهواز هنجاريابی شده است. اين آزمون از ۱۱ خرده مقياس، ۳۸ زير مجموعه و ۲۶۰ سوال تشكيل می شود. ضرايب اعتبار آزمون از طريق ضريب همبستگی فرم اصلی با فرم های ۲ و ۳ مورد استفاده در اعتباريابی به ترتيب ۵۵/۰ و ۶۰/۰ است كه هر دو در سطح ۰۱/۰ آماری معنی دارند. اعتبار ۱۱ خرده مقياس اين آزمون بر اساس محاسبه ضريب همبستگی آنها در مقياس اصلی با همان ۱۱ خرده مقياس در فرم های ۲ و ۳ به دست آمد. اين ۲۲ ضريب اعتبار از ۱۶/۰ تا ۶۳/۰ دامنه تغيير دارند كه به جز يكی بقيه آنها در سطوح ۰۵/۰ تا ۰۰۱/۰ آماری معنی دارند. ضريب پايايی كل آزمون با روش تصنيف فرد – زوج ۸۳/۰ است و دامنه ضريب پايايی خرده مقياس های آن با همان روش از ۵۷/۰ تا ۹۱/۰ است كه همگی در سطح ۰۰۱/۰ آماری معنی دارند.

نقطه برش اين آزمون ۶۵/۷ است كه با استفاده از ميانگين به دست آمده است. كسب نمرات بالا در اين آزمون نشانه پايين بودن سازگاری اجتماعی است ( آهنكوب نژاد، ۱۳۷۲).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 ۱- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

۲- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۳- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۴- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۵- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۶- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید