پایان نامه ارشد سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران


عنوان کامل پایان نامه :پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

۲-۱-۳- سبک های پردازش هویت

۲-۱-۳-۱- مفهوم هویت

مقوله‏ای به نام هویت شاید پیشینه‏ای به بلندای تاریخ بشریت داشته باشد، یعنی از زمانی که انسان احساس کرد باید به کیستی و چیستی خود و این پرسش که من که و چه هستم پاسخ دهد، مقوله هویت شکل گرفت. نگاه دانشمندان از زوایای مختلف به این پدیده موجب تنوع و گوناگونی تعاریف آن شده است و گزینش یک تعریف جامع از بین آنها کاری بس دشوار است. از این رو سعی می شود بطور مختصر به بعضی از این تعاریف اشاره کنیم (کهولت، ۱۳۸۸).

معین (۱۳۶۴) در فرهنگ فارسی، هویت را چنین تعریف می کند: آن چه موجب شناسایی شخص می‏شود یا به عبارت دیگر مجموعه ویژگی‏های فردی و خصوصیات رفتاری که از طریق آن فرد برای خود و دیگران قابل تعریف و شناسایی باشد هویت است. در فرهنگ فارسی عمید (۱۳۶۳) نیز هویت، حقیقت شیء یا شخص که در برگیرنده صفات جوهری او باشد، شخصیت، ذات، هستی و وجود تعریف شده است.

اما هویت در روانشناسی یکی از مشخصات شخصیت فرد به شمار می‏آید. چنان‏که در اغلب تعاریف هویت این مسئله نهفته است که ما چه تعریفی از خود داریم.  برای مثال هویت تعریفی است که فرد از خود و وجود خود می‏کند و در حقیقت او به پرسش‏هایی چون کیستم و چه می‏خواهم پاسخ می‏دهد و از طریق آن به ابعاد شخصیت خود نوعی هماهنگی و انسجام نسبی می‏بخشد (حاجیانی، ۱۳۷۹). در همین راستا ویلیام جیمز[۱] هویت شخصی را مفهومی می‏داند که فرد از خود به عنوان یک شخص دارد و این مفهوم ناشی از تجربه تداوم و تمایز است. یعنی «خود» در طی زمان یکسان باقی می‏ماند در عین حالی که از دیگران متمایز است (محسنی، ۱۳۷۵). به عقیده‏ی گروتوانت[۲] (۱۹۹۷) احساس هویت شخصی به ترکیبی مشخص و مجزا از ویژگی‏های شخصیتی و سبک اجتماعی فرد اشاره دارد که او بوسیله آن خود را تعریف می‏کند و توسط دیگران شناخته می‏شود. اریکسون (۱۹۶۲)‏، هویت را یک مفهوم سازمان یافته از «خود» می‏داند که از ارزش‏ها، باورها و اهدافی که فرد بدان پایبند است تشکیل شده است. او کارکرد هویت را ایجاد هماهنگی میان پندار فرد از خود به عنوان یک فرد بی‏نظیر و دارای ثبات و تصور دیگران می‏داند (ماسن و دیگران، ۱۳۷۷). برزونسکی (۱۹۹۳) هم‏راستا با اریکسون هویت را یک ساختار مفهومی می‏داند که متشکل از شرایط، لوازم و مفروضات مربوط به «خود» است، به عبارت دیگر هویت یک مفهوم دقیق از «خود» است. در تعاریف دیگر از سوی برخی صاحب نظران و محققان در حوزه هویت به اهمیت آن به عنوان یک نیاز اساسی در طول زندگی انسان تأکید شده است. از جمله (گلاسر[۳]‏، ۱۳۸۲) که تنها نیاز اساسی انسان را نیاز به هویت دانسته است یعنی «اعتقاد به این که ما فردی متمایز از دیگران و همچنین شخص مهم و باارزشی هستیم». او هویت را جزء جدا نشدنی زندگی همه انسان‏ها و در همه فرهنگ ها می‏داند که از لحاظ تولد تا مرگ ادامه می‏یابد.

[۱]– William James

[۲]– Grotevant

[۳]– Glasser

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
  • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
  • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید