پایان نامه ارشد سازش اجتماعی کودکان و نقش الگوی ارتباط توقع زن-کناره گیری مرد والدین بر آن


عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

پيش فرض عدم وجود خود-همبستگی (استقلال خطاها):

مطابق اطلاعات جدول شماره ۷-۴، نتيجه آزمون دوربين-واتسون (۹۴۷/۱) که نزديک به آماره معيار ۲ است، پيش فرض عدم وجود خود-همبستگی (استقلال خطاها) برای انجام تحليل رگرسيون را تأييد می کند.

اعتبارسنجی متقابل:

مطابق اطلاعات جدول شماره ۴-۷، اختلاف مجذور ضريب همبستگی تنظيم شده با مجذور ضريب همبستگی

(۰۱۴/۰ = ۶۴۷/۰ ۶۶۱/۰) که معادل ۴/۱% می باشد اعتبار بسيار خوب مدل رگرسيون و قابليت تعميم آن به جامعه را نشان می دهد، بدين معنی که اگر به جای نمونه ۹۹ نفری از کل جامعه آزمون به عمل آيد، حداکثر تقليل ضريب تعيين ۴/۱% خواهد بود.

 

معناداری مجذور ضريب همبستگی در صورت افزوده شدن ساير متغيرهای پيش بين به معادله رگرسيون:

مطابق اطلاعات جدول شماره۷-۴، نسبت F تغيير محاسبه شده که با سطح اطمينان ۹۹% معنادار است، معناداری تغييرات مجذور ضريب همبستگی با اضافه شدن ساير متغيرهای پيش بين به معادله را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 ۱- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

۲- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۳- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۴- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۵- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۶- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید