پایان نامه ارشد روانشناسی احساس شايستگي کارکنان


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

توانمند سازي از ديدگاه روان نمادين

از اين ديدگاه ، توانمندسازي علاوه بر افزايش عزت نفس در کارکنان باعث تغيير در مجموعه اي از پديده ها مي شود . از طرفي نبايد فراموش کرد که توانمندسازي واقعي مستلزم درک مجموعه اي از تفاوت هاي روحي و تعهد و التزام مديران و کارکنان خواهد بود که بر اساس صداقت و اعتماد متقابل استوار گرديده باشد ، تغيير در فرهنگ ، رفتار و ترک عادت هاي کهنه و قديمي روش بسيار مناسبي است تا بتوانيم به کمک آن بر اساس ارزشهاي اخلاقي و انساني رابطه بسيار نيرومندي بين مدير و کارکنان به وجود آوريم .توجه به اين نکته ضروري است که اين ارزش ها بايد به گونه اي طراحي شوند که مورد تاييد مديران و کارکنان باشند . (ايران زاده و بابائي هروي ، ۱۳۸۹ ، ۲۴)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت