پایان نامه ارشد رضايتمندي زناشويي


عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

نظریه فروم:

بشر احساس تنهائی و انزوای شدید می کند زیرا که از طبیعت و سایر انسانها بریده شده است و برای رهائی از تنهائی و ناامنی گرایش به شرکت در اجتماعات دارد.

بنابراین شخصیت هر انسانی براساس فرصتها و امکاناتی که شرایط جامعه و فرهنگش برای او فراهم نموده شکل می گیرد. اگر جامعه برخلاف طبیعت او رفتار کند یا او را محروم کند او دچار نابهنجاری
می شود.

تعریف عشق از دیدگاه فروم:

از نظر فروم عشق یعنی رغبت جدی به زندگی و پرورش آنچه انسان به آن مهر می ورزد و آنجا که این رغبت جدی وجود نداشته باشد عشق هم وجود ندارد.

عشق نیروی فعال بشری است که موانع بین انسانها را می شکند و آدمیان را با یکدیگر پیوند می دهد. عشق انسان را براحساس انزوای جدائی چیره می سازد با وجود این به فرد امکان می دهد که خودش باشد و همسازی شخصیت خود را حفظ کند(سلطانی،۱۳۷۴).

او همچنین معتقد است اگر عشق یک فعالیت باشد یک دشواری پیش می آید که نشانه اش مهم بودن فعالیت است. عشق یک عمل است، عمل به کارانداختن نیروهای انسانی و تنها در شرایطی که شخص کاملاً آزاد باشد نه تحت زور و اجبار آنها را به کار می اندازد (سلطانی، ۱۳۷۴).

عشق فعال بودن است نه فعل پذیری، پایداری است نه اسارت، به طور کلی خصیصه فعال عشق در درجه اول نثار کردن است و نیروئی است که تولید عشق می کند و ناتوان عبارت است از فرد عاجز از تولید عشق (فروم ، ۱۳۷۶).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱ . آيا بين عشق ورزي و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

۲٫آيا بين مدت ازدواج و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

۳٫آيا بين عشق ورزي زنان و مردان رابطه معناداري وجود دارد ؟

۴ . آيا بين رضايت مندي زناشويي زنان ومردان رابطه معناداري وجود دارد  ؟

  1. آيا بين رضايت مندي زناشويي و صميميت ارتباط معناداري وجود دارد ؟
  2. آيا بين رضايت مندي زناشويي و هوس رابطه معناداري وجود دارد ؟

۷ .آيا بين رضايت مندي زناشويي و تعهد رابطه معناداري وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی