پایان نامه ارشد رضايتمندي زناشويي بين زنان و مردان


عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

مشخصات عشق بین دو جنس دردیدگاه مزلو:

مزلو مشخصات عشق میان دو جنس را این چنین بیان می کند .

۱) عشق کششی است که می خواهد نزدیکتر شودو هر چه بیشتر رابطه صمیمانه بر قرار کند.

۲) احساس سخاوت ،گرایش به بخشیدن وخشنود ساختن ،در عشق وجود دارد وعاشق از فداکاری نسبت به معشوق ودادن هدیه به او لذت می برد.

۳) در عشق اشتیاق برای شناختن هر چه بیشتر یکدیگر و نوعی محبت نزدیکی که منشا روانشناختی دارد وعاشق ومعشوق سعی می کنند بیشتر یکدیگر را بشناسند .

۴) افراد عاشق از سهیم بودن در اسرار یکدیگر خشنودی خاصی احساس می کنند.

۵) در عشق گرایش به سخاوتمندی و انجام کارها برای محبوب، امیالی هستند که بسیار عمومیت دارد و عاشق به هنگام اینگونه کارها که به خاطر محبوب است، فداکاری و جانفشانی عظیمی از خود نشان می دهد.

۶) در عشق توانائی همجوشی[۱] زیاد به دوست داشتن و در عین حال احترام زیاد به دیگری و احترام زیاد به خود وجود دارد.

[۱]fusion

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱ . آيا بين عشق ورزي و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

۲٫آيا بين مدت ازدواج و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

۳٫آيا بين عشق ورزي زنان و مردان رابطه معناداري وجود دارد ؟

۴ . آيا بين رضايت مندي زناشويي زنان ومردان رابطه معناداري وجود دارد  ؟

  1. آيا بين رضايت مندي زناشويي و صميميت ارتباط معناداري وجود دارد ؟
  2. آيا بين رضايت مندي زناشويي و هوس رابطه معناداري وجود دارد ؟

۷ .آيا بين رضايت مندي زناشويي و تعهد رابطه معناداري وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی