پایان نامه ارشد رابطه پایبندی به پیمان و پرخاشگری نوجوانان


عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود

۲-۲-۴-اجتماعي:

منظور از يكپارچگي اجتماعي، ارزيابي يك فرد با درنظر گرفتن كيفيت همراهي او باجامعه اطرافش است(كييز، ۱۹۹۸ )احساس تعلق مي تواند جنبه اي محوري ازسلامت باشد (ريف ، ۲۰۰۳ ) و لذايكپارچگي با ديگران در محيط و جامعه اطراف مي بايست حاصل يك تجربه مشترك شباهت با ديگران باشد(كييز و شاپيرو، ۲۰۰۴ ). نبود حس يكپارچگي اجتماعي در بالاترين سطح خود به خودكشي مي انجامد(دوركيم، ۱۹۵۱ ). افرادسالم احساس مي كنند كه جزئي از جامعه اند لذا يكپار چگي اجتماعي ميان احساس اشتراك فرد با ديگراني است كه واقعيت اجتماعي اورا مي سازند و به جامعه خود تعلق دارند. يكپارچگي اجتماعي متكي بر مفاهيمي چون انسجام اجتماعي “دوركيم”، بيگانگي فرهنگي و انزواي اجتماعي “سيمن”و آگاهي طبقاتي “ماركس” است. از نطر دوركيم هماهنگي اجتماعي و سلامت اجتماعي بازتابي از ارتباط افراد با يكديگر از طريق هنجارهاست . سيمن معتقد است كه بيگانگي فرهنگي عبارتست از گسست فردو جامعه،طرد جامعه و يا اين نگرش كه جامعه نمي تواند انعكاسي ازارزشها و سبك هاي فرهنگي فرد باشد.

انزواي اجتماعي عبارتست از خدشه دار شدن روابط فرد كه به زندگي او معنا مي دهند و نقش حمايتي براي او دارند. يكپارچگي اجتماعي هم مثل مفهومي كه ماركس از آگاهي طبقاتي مي دهد در برگيرنده عضويت جمعي و سرنوشت جمعي است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه بین صداقت و پایبندی به پیمان وپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعین رابطه بین معنویت دینی باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعیین رابطه بین رعایت حقوق وبرادری باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعیین رابطه بین رعایت کرامت وعفت باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعیین رابطه بین مشارکت و همبستگی باپرخاشگری نوجوانان می باشد .
  • تعیین رابطه بین مؤلفه های سلامت اجتماعی می‏توان پرخاشگری نوجوانان می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید