پایان نامه ارشد رابطه خودشی انگاری و اختلالات خوردن


عنوان کامل پایان نامه : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

روش پژوهش

 

 

۳-۱-مقدمه

 

فصل سوم با توصیف جامعه آماری و روش نمونه گیری آغاز خواهد شد. در این فصل پس از توصیف ابزارهای پژوهش، شاخص های روایی و پایایی این ابزارها گزارش می شود و در نهایت به چگونگی اجرا و روش های آماری بکار گرفته شده برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش اشاره خواهد شد.

 

 

۳-۲-روش پژوهش و متغیرهای اصلی پژوهش

 

طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل  مسیر و تحلیل معادلات ساختاری است، که با استفاده از آن روابط علی بین متغیرهای پژوهش بررسی خواهد شد. متغیرهای برونزاد، در این مطالعه شامل چهار متغیر کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری می باشد. متغیر واسطه ای نارضایتی بدنی و اختلالات خوردن متغیر درونزاد پژوهش حاضر را تشکیل خواهند داد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– بررسی نقش کمال گرایی در پيش بيني نارضایتی بدنی

۲- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی نارضایتی بدنی

۳- بررسی نقش BMI در پیش بینی نارضایتی بدنی

۴- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی نارضایتی بدنی

۵- بررسی نقش نارضایتی بدنی در پیش بینی اختلالات خوردن

۶- بررسی نقش کمال گرایی در پیش بینی اختلالات خوردن

۷- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی اختلالات خوردن

۸- بررسی نقش BMI در پیش بینی اختلالات خوردن

۹- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی اختلالات خوردن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید