پایان نامه ارشد رابطه بین سبک هاي شناختی و یادگیری خود تنظیمی با دست برتری در بین دانشجویان


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

۱-۷-۱- دست برتری:

تعریف مفهومی: دست برتری به عنوان ترجیح غالب یک دست در اجرای تکالیف عملکردی که با یک دست قابل انجام هستند، تعریف شده است (کاویل و برایدن[۱]، ۲۰۰۳).

تعریف عملیاتی: منظور از دست برتری نمره ای است که آزمـودنی در مقیـــاس چاپمن[۲] به دست می آورد.

۱-۷-۲- سبک شناختی

تعریف مفهومی: سبــــک های شناختی، باورها، رجحــــانها و رفتارهایی که به وسیله افراد به کار می روند تا به یادگیری آنان در یک موقعیت معین کمک کنند گفته می شود. (هوهن، ۱۹۹۵ به نقل از سیف،۱۳۸۲ ص ۱۷۱)

تعریف عملیاتی: عبارت است از نمــره ای که فرد در آزمون سبک یادگیری شناختی کلب (۱۹۸۵) کسب می کند. که نمرات هر کدام از سبک های چهارگانه همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده مطابق جدول برای هر فرد مشخص شده و در نهایت مطابق جدول سبك یادگیری فرد به دست می آید.

۱-۷-۳- یادگیری خود تنظیمی:

تعریف مفهومی:یادگیرنده خود تنظیم کسی است که در امر یادگیری ، از نظر رفتاری، فراشناختی و انگیزشی فعال است. (زیمرمن و مارتینزپوتر[۳]، ۱۹۸۸، به نقل ازغلامی، ۱۳۸۳)

فرد خودتنــظیم کسی است که تفکرات، احساسات و اعمالش را بطور نظامند به سمت کسب اهدافش جهت می دهد (شانک و زیمرمن[۴]، ۱۹۹۴، به نقل از بوکارتس[۵]، ۲۰۰۲)

تعریف عملیاتی: منظور از خودتنظیمی نمره ای است که آزمودنی در مقیاس خود تنظیمی بوفارد[۶] (۱۹۹۵) به دست می آورد.

۱- ‍‍Cavil &Bryden

۲- Chapman

۱- Zimmerman &Martinez

۲- Schunk & Zimmerman

۳-Bookarts

۴- Bofard

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

۲- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

۳- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

۴- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

۵- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

۶- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

۷- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

۸- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید