پایان نامه ارشد رابطه‌ ي نگرش مذهبي و شادي دانشجويان

ارسال شده در سایت پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان

۲-۲-۲-۶ جنبه هاي اقتصادي

ارتباط پول و درآمد، با شادي قابل انکار نيست، زيرا تحقق بسياري از نيازهاي اساسي انسان، همچون نياز به غذا، امنيت، سرپناه و مواردي از اين قبيل در گروي تأمين مناسب منابع مالي است (فرانکلين، ۲۰۱۰). اين موضوع در ديدگاه صاحب نظراني همچون گلاسر (گلاسر؛ ترجمه ي رحمانيان، ۱۳۸۵) و مزلو (شولتز؛ ترجمه ي خوشدل، ۱۳۸۵) که به بررسي نيازهاي اساسي انسان پرداخته اند، نيز مورد تأکيد است . البته بايد توجه داشت که اين به معناي آن نيست که ثروت، به عنوان يک منبع و عامل ايجاد کننده ي شادي محسوب مي‌شود. بسياري از افراد ناشاد هستند که هيچ مشکلي از جانب منابع مالي ندارند و اضافه شدن ثروت و دارايي، نمي‌تواند باعث افزايش شادي آن ها شود. بنابراين مي‌توان گفت ثروت و دارايي، تاحدي که بتواند نيازهاي اساسي انسان را برطرف نمايد، مي‌تواند تا حد زيادي شرايط لازم براي تجربه ي هيجان شادي را فراهم آورد، ولي لزوماً به شادي منتج نخواهد شد (فرانکلين، ۲۰۱۰). نتايج پژوهش هاي مختلف نيز نشان مي‌دهد که ميزان ارتباط بين ثروت و شادي بسيار پايين است (سليگمن، ۲۰۰۲).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعيين اثربخشي کلي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله پس آزمون و پيگيري.
  2. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  3. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  4. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  5. تعيين رابطه‌ي بين نگرش مذهبي و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  6. تعيين رابطه ي بين نگرش مذهبي و لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  7. تعيين رابطه‌ي بين لذت و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  8. ۸٫ تعيين رابطه ي بين لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  9. تعيين رابطه ي بين شادي و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  10. تعيين برازش مدل ساختاري رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه اصفهان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه سینوسهای پارانازال
پایان نامه حذف یون های نقره از پساب های خطوط تولید آیینه توسط جاذب های معدنی محلی
سمینار وسعت اثر جرم در افساد فی الارض
پایان نامه رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی
دانلود پایان نامه بررسی حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم