پایان نامه ارشد درباره ابعاد پنجگانه شخصیت


عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان

نظریه اریک اریکسون:[۱]

رشد و تکامل هر فرد شامل یک سلسله مراحل مشخص و جهان شمول است که در تمام افراد بشر نیز صدق می کند. این فرضیه محور اصلی نظریه رشد ایگو در انسان است که به آن، اصل”اپی ژنتیک رشد” می گویند که اریکسون این اصل را به شکل زیر تعریف کرده است: ۱-شخصیت انسان براساس  گام های از قبل تعیین شده و بالقوه استوار است. این گام ها او را برای یافتن آگاهی و ایجاد ارتباط متقابل با عوامل وسیع و مختلف اجتماعی تحریک می کند.۲- اجتماع به نحوی ساخته شده است که بتواند گنجایش ها و گرایش های بالقوه شخصیت را شکوفا و محافظت نماید و ایجاد شرایط مکانی و زمانی را تا حد ممکن تسریع بخشد. به نظر اریکسون، شکل پذیری عناصر مختلف شخصیت، بستگی دارد به این که فرد هر یک از وظایف خود را چگونه انجام دهد و یا با هر کدام از این بحران ها چگونه برخورد کند. او معتقد است که هر یک از مراحل رشد، نقطه عطف جدیدی است که با بحران همراه می شود. البته نه به معنای خطر فاجعه آمیز آن، به هر حال، همین بحران ها اساس سلامت و یا ناسلامتی های بعدی شخصیت فرد را پایه ریزی می کنند (سیاسی،۱۳۷۴).

[۱] – Evik Erikson

سوالات یا اهداف پایان نامه :
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ویژگی شخصیت با اعتیاد به بازی رایانه ای در دانشجویان می باشد. و در این راستا می خواهیم ببینیم از لحاظ آماری ویژگی شخصیت چه رابطه ای با اعتیاد به بازی های رایانه ای دارد. به دنبال این هدف، انتظار می رود این پژوهش نقش ویژگی های شخصیت در اعتیاد به بازی رایانه ای را روشن بسازد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان