پایان نامه ارشد تفاوت دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

شیوه تفسیر پرسشنامه سبک یادگیری کلب

همانطور كه قبلاً گفته شد پرسشنامه كلب   ۱۲ سوال ۴ گزينه اي دارد و با جمع امتياز هر يك از اين چهار گزينه در ۱۲ جمله ي پرسشنامه ، چهار نمره به دست مي آيد كه شيوه هاي يادگيري فرد را نشان مي دهد . از تفريق مفهوم سازي انتزاعي از تجربه ي عيني (Ac- CE ) و آزمايشگري فعال از مشاهده ي تاملي (AE-RO) دو نمره به دست مي آيد.

ابن دو نمره روي دو محور مختصات قرار مي گيرند: در يك سر محور عمودي مفهوم سازي انتزاعي و در انتهاي ديگرتجربه ي عيني، و در يك سر محــور افقي آزمايشگر ي فعال و در انتهاي ديگر آن مشاهده ي تاملي قرار مي گيرد. اين دو محور چهار ربع يك مربع را تشكيل مي دهند كه هر ربع آن بيانگر يكي از سبكهاي يادگيري است.

ربع تجربه ي عيني و مشاهده ي تاملي سبك واگرا را تشكيل مي دهند و به همين ترتيب، ربع تجربه ي عيني و آزمايشگري فعال سبك انطباق يابنده را، و ربع آزمايشگري فعال و مفهوم سازي انتزاعي سبك  همگرا را ، و ربع مفهوم سازي انتزاعي و مشاهده ي تاملي سبك يادگيري جذب كننده را شامل مي شوند:

-تجربه ي عيني + مفهوم سازي انتزاعي = سبك واگرا

-آزمايشگري فعال + مفهوم سازي فعال = سبك همگرا

تجربه عيني + آزمايشگري فعال = سبك انطباق يابنده

مفهوم سازي انتزاعي + مشاهده ي تاملي = سبك يادگيري جذب كننده

مي توان نمرات فرد را با نمراتي كه كلب بر اساس نمونه اي مشتمل بر ۱۴۴۶ نفر ۱۸ تا ۶۴ ساله به دست آورده است مقايسه كرد؛ چهـار سبك يادگيري مي تواند نمراتي بالاتر يا پايين تر از ميانه AE-RO   و ميـــانه ي AE-CE   داشتــــه باشد. لذا افراد همگرا، براي مثال ، داراي نمره ي ۹/۵ AE-RO و ۸/۳   هستند ( بنابراين هر آزمودني مي تواند فقط يك نمره ي صحيح به دست آورد). در صورتي كه افراد واگرا نمراتي زير اين ميانه و غالباً نمره هاي منفي خواهند داشت.

براي مثال اگر فردي در۴ AC-CE= باشد و در۱۳ AE-RO=+ باشد سبـــك يادگـــي اين فرد همگرا مي شود و اگر نمره ي فردي در۱۲+ AC-CE=  باشد و در۱۳ AE-RO=- باشد سبك يادگيري اين فرد جذب كننده مي شود. اگر نمره فرد نزديك محور مختصات باشد، سبك يادگيري فرد بيشتر متعادل است ؛ يعني به هر چهار سبك يادگيري به طور مساوي گرايش دارد. اگر نمره فراگير در چهار گوشه ي محور مختصات باشد ، نشان دهند اين است كه سبك يادگيري فرد به يك سبك خاص گرايش دارد(كلب،۱۹۹۱).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

۲- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

۳- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

۴- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

۵- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

۶- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

۷- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

۸- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید