پایان نامه ارشد تعیین رابطه ابعاد مهارت های اجتماعی با ابعاد عملکرد تحصیلی دانش آموزان


عنوان کامل پایان نامه :

رابطه هوش اخلاقی و مهارت­های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان دبیرستان های عشایری شیراز

۲-گروه همسالان

همسالان از راه هايي منحصر به فرد و عمده در شکل گيري شخصيت، رفتار اجتماعي، ارزش هاي يکديگر دخالت دارند. کودکان از طريق سر مشق دهي اعمالي که قابل تقليد است با تقويت يا تنبيه پاسخ هاي خاص و يا ارزشيابي فعاليت هاي يکديگر و باز خودروي که به يکديگر مي دهند بر يکديگر تاثير مي گذارند(اماندا وهمکاران[۱]،۲۰۰۸).

از ديدگاه ماوسن[۲]، همسالان در مفهوم از خود يا خود انگاره آنان تاثير مي گذارند. آنچه در روابط بين همسالان اهميت دارد وابستگي هاي خاصي است که بين آنان ايجاد مي شود. دوستان براي کودک تکيه گاهي محسوب مي شوند وبه او احساس ايمني مي دهند. آنان حکم درمانگر قابل اعتماد و سرمشق رفتاري را براي کودک دارندو اعمال کودک را که معيارهاي متفاوت از معيارهاي بزرگ دارند، ازريابي مي کنند(ماوسن وهمکاران،۱۳۸۶: ۵۰۲).

همسالان جهان دوم نوجوانان را تشکيل مي دهند. جهان والدين و جهان همسالان.  اين دو جهان مي توانند در کنار يکديگر در حالي که بخش مشترک کوچکي نيز دارند، وجود داشته باشند. دنياي همسالان خرده فرهنگي است که از بسياري جهات تحت تاثير فرهنگ بزرگتري است که کودک در آن زندگي ولي در عين حال تاريخچه، سازمان جمعي و نيز ابزار انتقال آداب و رسوم فرد از نسلي به نسل ديگر دارد. گروه همسالان مهارت هاي اجتماعي مهمي را به فرد مي آموزند که بزرگسالان به هيچوجه نمي توانند آن ها را به وي بياموزند. در ميان گذاشتن مشکلات، تضادها و احساسات پيچيده اطمينان بخش است(ماوسن وهمکاران،۱۳۸۶: ۵۰۶).

[۱]-Amanda & etal

[۲]-Mawson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

توصیف رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز

اهداف فرعی

  • توصیف رابطه ابعاد هوش اخلاقی با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز
  • تعیین رابطه ابعاد مهارت های اجتماعی با ابعاد عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز

پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه هوش اخلاقی و مهارت­های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان دبیرستان های عشایری شیراز