پایان نامه ارشد بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

۱-۴- تعریف نظری وعملیاتی متغیرها:

۱-۴-۱-تعاریف نظری:

تعهد هویت: براساس تعریف راتانسی وفونیکس[۱](۱۹۹۷،به نقل از برزونسکی،۲۰۰۵) هویت ساختار مفهومی سطح بالایی است که کوشش می کند مولفه های جدا از هم را به صورت پرمعنا و قابل درک، وحدت بخشد و سازمان بدهد. پایبندی به هویت خود، تعهد هویت نامیده می شود. به عبارتی، فرد در مواجهه با شرایط جدید و ارزش های جدید نسبت به هویت خود پایبند می ماند.

احساس تنهایی: تجربه ناخوشایندی است که درپاسخ به نارساییهای کمی یا کیفی درروابط اجتماعی ظاهرمی شود(پرلمن و پپلو ،۱۹۸۲).

ابرازوجود: ابراز وجود شامل گرفتن حق خود و ابراز افكار، احساسات و اعتقادات خويش به          گونه اي مناسب مستقيم و صادقانه است به نحوي كه حقوق ديگران را زير پا نگذاريم (کارفرد، ۱۳۸۵).

 

۱-۴-۲- تعاریف عملیاتی:

تعهد هویت: به نمره ای که فرد از پرسشنامه تعهد هویت(ISI-6G) 40 سوالی برزونسکی (۱۹۹۲) بدست خواهدآورد. دامنه تغییرات این پرسشنامه بین ۴۰ تا ۲۰۰ است.

احساس تنهایی: به نمره ای که فرد از پرسشنامه احساس تنهایی ۳۸ سوالی دهشیری (۱۳۸۷) بدست خواهدآورد. دامنه تغییرات نمرات این پرسشنامه بین ۳۸ تا ۱۹۰ است

ابراز وجود: به نمره ای که فرد از پرسشنامه ۴۰ سوالی گمبریل ریچی[۲] (۱۹۷۵)بدست خواهدآورد. دامنه تغییرات منرات این پرسشنامه بین ۴۰ تا ۲۰۰ است.

[۱] Ratancy&Fonix

[۲] Gambrill Richei

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

۲- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

۱-۳-۲- اهداف فرعی پژوهش:

۱- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

۲- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

۳- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید