پایان نامه ارشد بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان


عنوان کامل پایان نامه : بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

اهميت و ضرورت پژوهش

جورج پوليا رياضيدان نامدار بين المللي و نويسنده ي پرفروش ترين كتاب هاي رياضي در ديباچه ي ويرايش دوم كتاب چگونه مسأله را حل كنيم صفحه نهم چنين مي نويسد : « رياضيات اين افتخار مشكوك را دارد در برنامه ي آموزشگاه ها كمتر جالب توجه همگان است … معلمان آينده از مدارس ابتدايي عبور مي كنند براي آنكه از رياضيات بيزار شوند … و سپس به مدارس ابتدايي باز مي گردند تا به نسل تازه اي نفرت داشتن از رياضيات را تعليم دهند . »

« معلم رياضيات فرصت بزرگي در برابر خويش دارد . اگر وقت اختصاصي خود را به تمرين دادن شاگردان در عمليات پيش و پا افتاده بگذارند ، علاقه و دلبستگي آنها را مي كشد و مانع رشد و تكامل عقلي آنها      مي شود . ولي اگر كنجكاوي دانشجويان را با مطرح كردن مسائلي متناسب با دانش آموزان و شناخت آنها برانگيزد ، و در حل كردن مسائل با طرح كردن پرسش هايي راهنما را به ياري آنان برخيزد ، مي تواند ذوق و شوق و وسيله اي براي انديشيدن مستقل در وجود ايشان پديد آورد » ( پوليا ، ترجمه آرام، ۱۳۶۹ ) .

زندگي در جوامع امروزي نيازمند به كارگيري مهارت هاي گوناگون است از جمله اين مهارت ها مي توان به حل مسأله ، استدلال ،فرضيه سازي ، آزمايش فرضيه و تخمين ، مهارت هاي محاسباني ، تفكر جبري ، درك مفاهيم هندسي ، پيش بيني نتايج و … اشاره كرد با وجود اين يافته ها مطالعات تيمز حاكي از آن است كه ميزان دستيابي به اين مهارتها كمتر از حد انتظار است ( لشكر بلوكي ، ۱۳۹۲ ) .

اگرچه رياضيات از دروس بنيادي مهم در دوران تحصيل مي باشد زيرا دانش آموزان در اين درس درست انديشيدن را مي آموزند اما اغلب نمي دانند درس رياضي را چگونه بايد آموخت . بنابراين پديده هايي چون اضطراب رياضي و اضطراب امتحان و نمره ايجاد مي شود و باعث ضعف عملكرد دانش آموزان مي شود .

بخشي از اين ضعف به رويكردها و روش هاي آموزش بر مي گردد كه در بناكردن درك معنادار و تعميم آموخته ها به موقعيت واقعي نقش اساسي دارند ( لشكر بلوكي ، ۱۳۹۲ ) . اين موضوع و از سويي ترديد در كارآمدي كلاس هاي سنتي درس رياضي كه منجر به اضطراب در دانش آموزان شده ، از جمله تحميل قدرت معلم ، مواجهه ي عمومي و محدوديت در زمان از سوي ديگر پرداختن به روش هاي نوين تدريس رياضيات را موجه مي نمايد ( موسوي ، ۱۳۹۰ ) .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی

تعیین اثر بخشي راهبردهاي حل مسأله در كاهش اضطراب رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

اهداف جزئی

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بركاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثر بخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب معلم رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب ارزيابي رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب يادگيري رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید