پایان نامه ارشد با موضوع:ارتباط احساس موثر بودن کارکنان با تعهدسازماني


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

مدل توانمندسازي آناکارول[۱]

آنا کارول  بر اساس پژوهش هاي خود در سال ۱۹۹۵ ، ضمن تاکيد برنياز به کار گروهي و ضرورت آن  ،وجود نوعي مقاومت در مقابل کارگروهي و حتي تنفر از آن را در سازمان بيان کرده است . وي در مطالعات خود چرخه اي از رهبري در کار گروهي را ارائه داده که آن را ايجاد فرهنگ توانمندسازي ناميده است . به عبارت ديگر کارول فقدان رهبري موثر و مناسب در کارگروهي و عدم ترغيب فرهنگ توانمندسازي را دليل اصلي مقاومت برخي سازمانها در پذيرش کارگروهي مي داند .

مدل توانمندسازي کارول با نگرش به رويکرد نوين رهبري گروه پايه ريزي شده است . در اين مدل ، چهار گام اصلي توانمندسازي از سه بعد گروه ، فرد و رهبر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .

به نظر کارول نبود هدف مشترک در گروه مشکل عمده سازمانهاي امروزي است و وظيفه اصلي رهبر ، ايجاد فضاي مثبت در راستاي ايجاد اشتياق در کارکنان به سمت اجراي امور است .

اگر گروه ها توانمند و عملاً در اجراي کار سهيم شوند ، آنگاه نيازمند اندازه گيري و بازخورد از پيشرفت خود هستند و بازخورد در راستاي بهبود مستمر [۲]و اصلاح مسير مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. (خلج ، ۱۳۸۸ ،۱۱۱)

[۱] Anna Carrol

[۲] ContinuL Improvement

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعي:

  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خوداثربخشي (احساس شايستگي) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين مهم بودن (احساس معني داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين احساس موثر بودن (پذيرش نتيجه شخصي ، تاثيرگذاري) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازماني
  • شناسايي و پي بردن به وجود رابطه بين خودمختاري (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازماني

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید