پایان نامه ارشد انطباق فیلم‌های منتخب با الگوهای معلولیت


عنوان کامل پایان نامه : مشخص کردن نحوه انعکاس معلولیت و تصویرسازی از افراد معلول در فیلم‌های منتخب

۲ـ ۱ـ ۳ـ۴ـ تقسیم‌بندی الگوهای معلولیت به دو الگوی فردی و اجتماعی

الگوی فردی[۱]، برآیند الگوهای اخلاقی و پزشکی

مایکل الیور از مطرح شدن الگوهای متعدد و مختلف معلولیت مثل الگوی خیریه‌ای[۲] یا كلينيكي[۳] که عموما غیر ضروری به نظر رسیده و در واقع اکثر آنها با یکدیگر هم‌پوشانی دارند انتقاد کرد. برداشت او اینگونه بود که بهتر است الگوهای مختلف معلولیت را در دو گروه عمده و متمایز، فردی و اجتماعی  قرار دهد از نظر او مدل پزشکی معلولیت نیز وجود نداشته و در واقع الگوها و مفاهیم پزشکی و اخلاقی، بخش قابل توجهی از همان مدل فردی معلولیت محسوب می‌شوند ((Oliver, 1990.

از نظر او، الگوی فردی در گام نخست، مسأله و مشکل را در درون فرد معلول می‌بیند و در گام بعدی ریشه این مشکل را محدودیت‌های عملکردی یا کمبودهای روانی می‌داند که از معلولیت نشأت می‌گیرد. معلولیت در الگوی فردی یک تراژدی شخصی است که حاکی از نقص و کاستی در خود فرد است، بدشانسی و حادثه وحشتناکی است که به صورت تصادفی برای افراد بداقبال رخ می‌دهد.

اولیور تفاوت مدل فردی و اجتماعی را در جدولی به شرح زیر بیان کرده است (Oliver, 1995)

مدل اجتماعیمدل فردی
تئوری ظلم اجتماعیتئوری تراژدی شخصی
مشکل اجتماعیمشکل شخصی
اقدام اجتماعیدرمان فردی
کمک به خودبستری شدن
مسئولیت فردی و جمعیتسلط حرفه ای
تجربیتخصصی
پذیرشاصلاح
هویت جمعیهویت فردی
تبعیضپیش داوری
رفتارنگرش
حقوق مدنیمراقبت
انتخابکنترل
علم سیاستسیاست مداری
تغییر اجتماعیانطباق فردی

 

جدول ۲ـ ۱) الگوهای معلولیت

الگوی فردی وضعیت افراد دارای معلولیت را غیرطبیعی می‌داند و این در حالی است که جامعه‌ای دست نخورده این افراد را احاطه کرده است. الگوی فردی فقط برای بهبود شرایط جسمی افراد معلول تلاش می‌کند ولی از نظر رفتاری و مشارکت افراد معلول در فعالیت‌های اجتماعی آنها هنوز در حاشیه قرار دارند. و اما الگوی اجتماعی معلولیت، برخی از مفاد دیدگاه فردی را به چالش کشیده و با مطرح کردن نظریه‌های مختلف، تعادلی میان نظریه‌ها ایجاد می‌کند که نتیجه آن نگاهی اجتماعی به تجربیات شخصی است ((Vehmas, 2004.

دیدگاه سنتی فردی وضعیت جسمی فرد را دلیل ناتوانی و بدشانسی او می‌داند. در صورتی‌که در دیدگاه اجتماعی این گونه نیست، بدشانسی و ناتوانی در انجام نقش، به دلیل آسیب جسمانی دو مورد جدا از هم درنظر گرفته می‌شوند. طبق این دیدگاه ناهماهنگی‌ها و مناسب نبودن فضاهای اجتماع علت ناکارآمدی افراد دارای معلولیت برای پذیرفتن نقشی خاص می‌باشد. بنابراین ایجاد روش‌ها و امکانات و فرصت‌سازی برابر با دیگر افراد در جامعه به منظور نقش پذیری افراد معلول امری حیاتی محسوب می شود. (همان منبع)

[۱]. Individual Model

[۲]. Charity Model

[۳]. Clinical Model

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی

ـ انعکاس تصاویر افراد معلول و معلولیت در فیلم‌های منتخب چگونه است؟

 

سوالات فرعی

۱ـ فیلم‌های منتخب منطبق بر کدام الگوی معلولیتی ساخته شده‌اند؟

۲ـ میزان انطباق فیلم‌های منتخب با الگوهای معلولیت تا چه حد و چگونه است؟

۳ـ  کدام مؤلفه‌های الگوهای معلولیت بیشترین انعکاس را در هر یک از فیلم‌های منتخب دارند؟

۴ـ فیلم‌های منتخب به کدام یک از کلیشه‌های رایج در انعکاس معلولیت پرداخته‌اند؟

۵ـ میزان کلیشه‌سازی از معلولیت در فیلم‌های منتخب تا چه حد و چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مشخص کردن نحوه انعکاس معلولیت و تصویرسازی از افراد معلول در فیلم‌های منتخب