پایان نامه ارشد افزايش ميزان لذت دانشجويان با مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي


عنوان کامل پایان نامه : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان

۱-۷-۲ تعاريف عملياتي

الف) شادي

در اين پژوهش, منظور از شادي, نمراتي است که آزمودني ها در پرسشنامه ي شادکامي‌آکسفورد (OHQ) کسب مي‌کنند.

ب) لذت

در اين پژوهش, منظور از لذت, نمراتي است که آزمودني ها در مقياس لذت اسنيت- هميلتون (SHAPS) کسب مي‌کنند.

ج) سلامت روان

در اين پژوهش, منظور از سلامت روان, نمراتي است که آزمودني ها در پرسشنامه ي سلامت عمومي‌۲۸ سوالي  (GHQ-28) کسب مي‌کنند.

د) نگرش مذهبي

در اين پژوهش, منظور از نگرش مذهبي, نمراتي است که آزمودني ها در پرسشنامه ي نگرش سنج مذهب کسب مي‌کنند.

 

ه) روان نمايشگري با محتواي معنوي

در اين پژوهش, منظور از روان نمايشگري با محتواي معنوي, ۱۰ جلسه ي هفتگي مشاوره ي گروهي است که دوبار در هفته، در دانشکده ي علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان برگزار گرديد. هرجسله به مدت زمان ۹۰ دقيقه برگزار مي‌شد و شامل سه مرحله ي گرم کردن, اجرا و مشارکت بود. در هرجلسه, در جريان اجراي مراحل و تکنيک هاي روان نمايشگري، به طور يکپارچه, باورها و تجارب معنوي اعضا که برگرفته از نگرش مذهبي آنان بود, مورد تأکيد و به طور فعالي در پيشبرد روند مشاوره، مورد استفاده قرار مي‌گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعيين اثربخشي کلي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله پس آزمون و پيگيري.
  2. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  3. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  4. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  5. تعيين رابطه‌ي بين نگرش مذهبي و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  6. تعيين رابطه ي بين نگرش مذهبي و لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  7. تعيين رابطه‌ي بين لذت و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  8. ۸٫ تعيين رابطه ي بين لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  9. تعيين رابطه ي بين شادي و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  10. تعيين برازش مدل ساختاري رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه اصفهان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید