پایان نامه ارشد افزايش ميزان شادي دانشجويان با مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي

ارسال شده در سایت پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان

د) مذهب[۱] و معنويت[۲]

در طول قرن بيستم در اکثر نظريه پردازي هايي که در مورد مذهب و معنويت صورت مي‌گرفت, اين دو مفهوم به عنوان دو مقوله ي کاملاً متمايز در نظر گرفته مي‌شدند, اما امروزه نظريه پردازان و پژوهشگران حيطه ي روانشناسي مذهب و معنويت, معتقدند که اين دو مفهوم اگرچه به لحاظ نظري مستقل هستند، ولي کاملاً به يکديگر مرتبط بوده و تا حد زيادي همپوشي دارند. به همين دليل اگرچه هنوز تعريفي که مورد توافق نظر همه ي نظريه پردازان اين حيطه باشد وجود ندارد, اما بسياري از تعاريف ارائه شده، مذهب و معنويت را در ارتباط با يکديگر تعريف مي‌کنند (زينبائوئر و پارگامنت, ۲۰۰۵). بعضي از تعاريف، مذهب و معنويت را به مفاهيم الهي مرتبط مي‌دانند. بر اين اساس, معنويت به عنوان تجربه ي ذهني و شخصي مبتني بر معناجويي در رابطه ي با خداوند، تعريف مي‌شود و مذهب به عنوان شکل اختصاصي و سازمان يافته ي معنويت, قلمداد مي‌شود (کال و رابينز[۳], ۲۰۰۴). با اين حال, اکثر تعاريف, صريحاً به مفهوم خداوند اشاره نمي‌کنند. بر اساس اين دسته از تعاريف، معنويت به معناجويي فردي يا گروهي متمرکز بر مفاهيم مقدس و روحاني اشاره دارد و مذهب نيز به عنوان معناجويي فردي يا گروهي متمرکز بر مفاهيم  مقدس، تعريف مي‌شود که در يک ساختار سنتي و سازمان يافته، نمايان بروز مي‌يابد. اين ساختار، شامل نظامي‌از باورها، اعمال و  ارزش ها است که بر مفاهيم مقدس، متمرکز است و در درون نهادهاي اجتماعي، سنت ها، يا فرهنگ ها نهادينه شده و جريان مي‌يابد (زينبائوئر و پارگامنت, ۲۰۰۵؛ ورثينگتون, هوک, ويد, ميلر و شارپ[۴], ۲۰۰۸).

[۱]. Religion

[۲]. Spirituality

[۳]. Kahle & Robbins

[۴]. Worthington, Hook, Wade, Miller & Sharp

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعيين اثربخشي کلي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله پس آزمون و پيگيري.
  2. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  3. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  4. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  5. تعيين رابطه‌ي بين نگرش مذهبي و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  6. تعيين رابطه ي بين نگرش مذهبي و لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  7. تعيين رابطه‌ي بين لذت و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  8. ۸٫ تعيين رابطه ي بين لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  9. تعيين رابطه ي بين شادي و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  10. تعيين برازش مدل ساختاري رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه اصفهان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران
پایان نامه تحلیل دریافت پیام های آشکار و نهفته در انیمیشن های والت دیزنی
پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن
پایان نامه شناسایی زیر فاکتورهای اثر گذار بر عدم موفقیت SMEs ها
پایان نامه مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی