پایان نامه ارشد ازدواج تحمیلی


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

بخش اول

مسئولیت مدنی

فصل اول: كليات  

به طور كلي هر پديده حقوقي ذيل يكي از عنوان هاي «عمل حقوقي» يا «واقعه حقوقي» قرار مي گيرد. اعمال حقوقي شامل قراردادها و قواعد عمومي مربوط به آن ها مي شود و وقايع حقوقي با عنوان هاي الزامات خارج از قرارداد يا ضمان قهري شناخته شده هستند. در تعريف واقعه حقوقي مي توان گفت” «واقعه حقوقي رويدادي است كه اثر آن به حكم قانون مشخص مي شود و اراده و انشاء مرتكب، سبب اصلي آن آثار نيست».[۱]

الزامات خارج از قرارداد را بر مبناي ضمان به وجود آمده به سه دسته تقسيم مي كنند:

۱- ضماني­كه مبناي آن اضراربه ديگري است و مرتكب، به حكم قانون ملزم به جبران خسارت است.

۲- ضماني كه مبناي آن بهره برداري و استيفاء ناروا از مال يا عمل ديگري است كه با  عنوان هاي «استيفاء»، «ايفاء ناروا»، «اداره ي فضولي مال غير» و «استفاده ي بي جهت» مورد بحث قرار گرفته اند.

۳– عنوان خاص «غصب» كه به نوعي شامل هر دو مورد فوق مي شود.[۲]

از سه مورد ذكر شده آن چه مورد بحث ما در بخش اول اين پژوهش است مورد اول است كه به عنوان «مسئوليت مدني» شناخته شده است. در يك تقسيم بندي كلي مي توان مسئوليت مدني را به مسئوليت مدني را به مسئوليت مدني عام و مسئوليت مدني خاص تقسيم كرد. مسئوليت مدني عام، مسئوليت بر مبناي جبران خسارت است[۳] كه امري عام است و قواعد مشتركي بر آن حاكم مي باشد و تقريباً غالب موارد مسئوليت مدني را در بر مي گيرد. ساير مسئوليت هاي مرتبط از جمله عنوان اين پژوهش يعني مسئوليت مدني كارفرما در حوادث ناشي از كار و مثال هاي فراوان ديگري كه با گسترش و تنوع روابط حقوقي مختلف ايجاد مي شود، ذيل عنوان مسئوليت مدني خاص قرار مي گيرند[۴]. به لحاظ قواعد خاص كه بر آن ها حاكم است، هر يك از اين مسئوليت ها، اركان خاص خود را دارند. در بخش اول سعي شده است تصويري كلي از مسئوليت عام مدني ارائه شود تا در بخش دوم كه اصل موضوع تحقيق در آنجا طرح مي گردد، موضوع مسئوليت مدني خاص، با سهولت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد. در بخش اول براي پرهيز از اطاله ي كلام (به سبب بي ارتباط بودن با موضوع بحث) مسئوليت هاي مدني خاص مورد بررسي قرار نگرفته و صرفاً مسئوليت عام مدني به طور مختصر آورده شده است. با اين توصيف در فصل اول به بيان تعريف و انواع مسئوليت مي پردازيم.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

۲- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید