پایان نامه ارشد ارتباط مؤلفه های سلامت اجتماعی با پرخاشگری نوجوانان


عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود

۲-۴- مرور تحقيقات انجام شده

الف) تحقیقات داخلی

 • جمعه نيا (۱۳۸۷) رابطة سلامت اجتماعي با سبك هاي هويت يابي نوجوانان نتیجه بين سلامت اجتماعي و سبك هاي هويت يابي ارتباط معني داري وجود دارد .
 • حسيني (۱۳۸۷) ميزان سلامت اجتماعي دانشجويان و عوامل موثر بر آن.نتیجه بين ميزان مهارتهاي ارتباطي ،باورهاي مذهبي و ميزان پايگاه اقتصادي –اجتماعي باسلامت اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد.
 • فارسي نژاد ( ۱۳۸۳ ) رابطة سبك هاي هويتي با سلامت اجتماعي.نتیجه كساني كه از تعهد هويتي بالايي برخوردار بودند، سلامت اجتماعي بيشتري داشتند.
 • نتايج يافته هاي رفيع پور در سال ۱۳۷۸ نشان مي دهد پايبندي هاي مذهبي، بيشترين تأثير رابر اعتماد اجتماعي به مسئولان و احتمال افزايش سلامت اجتماعي دارد.
 • بهارلو،(۱۳۹۲)اثربخش آموزش رویکردشناختی – رفتاری عزت نفس بر پرخاشگری نوجوانان پسر شهر کرد.نتیجه آموزش شناختی-رفتاری عزت نفس به طور معنی داری موجب کاهش پرخاشگری نوجوانان می شود.
 • جويباري و ثناگو(۱۳۸۴)پرخاشگري نوجوانان. نتیجه تامين سلامت خانواده ها مي تواند عامل زيربنايي در سلامت نوجوانان باشد. و آموزش شيوه هاي مقابله باپرخاشگري و خشونت به نوجوانان مي تواند راهگشا باشد.

 

 • نورالهي،(۱۳۸۶) مقايسه پرخاشگري در بين نوجوانان  خانواده هاي مذهبي و غير مذهبي شهرستان ابهر نتیجه بين مذهب و پرخاشگري رابطه معني داري وجود دارد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تعیین رابطه بین صداقت و پایبندی به پیمان وپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 • تعین رابطه بین معنویت دینی باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 • تعیین رابطه بین رعایت حقوق وبرادری باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 • تعیین رابطه بین رعایت کرامت وعفت باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 • تعیین رابطه بین مشارکت و همبستگی باپرخاشگری نوجوانان می باشد .
 • تعیین رابطه بین مؤلفه های سلامت اجتماعی می‏توان پرخاشگری نوجوانان می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید