پایان نامه ارشد ارتباط عدم تحمل بلاتکليفي با اضطراب اجتماعي در دانشجويان


فصل دوم:

مروري بر پيشينه‌هاي نظري و پژوهشي

۱-۱-  مقدمه

در اين فصل ابتدا به تاريخچه­ تحولي، علائم و ملاک­هاي تشخيصي و زيرگونه­هاي اختلال اضطراب اجتماعي مي­پردازيم و در ادامه همه­گيرشناسي، اثرات و پيامدها و علت­شناسي اين اختلال به تفصيل توضيح داده­ خواهد شد. و سپس  هر يک از متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي شرح داده مي­شود و رابطه آن­ها با اضطراب اجتماعي بر اساس ديدگاه­هاي نظري و نيز شواهد پژوهشي در خارج و داخل کشور مطرح مي­گردد.

۱-۲-  مروري بر تاريخچه اختلال اضطراب اجتماعي

مفهوم فوبي به عنوان يک الگوي رفتاري همراه با ترس و حفاظت از خود قدمتي طولاني دارد. واژه فوبيا از لغت يوناني فوبوس[۱] (به معناي پسر ارس يا خداي جنگ[۲]) گرفته شده که به معناي ترس، وحشت و هراس است. فوبوس قادر است تا ترس و وحشت را در قلب دشمنان يونانيان القا کند (هافمن و اتو، ۲۰۰۸). بقراط[۳] اعتقاد داشت که ترس و وحشت­هاي روزمره به افزايش دماي مغز و ازدياد صفرا در مغز منجر مي­شود. در قرون وسطي از ترس­هاي غير منطقي همراه با خُلق غمگين تحت عنوان ملانکولي[۴] ياد مي­شد (هافمن و اوتو، ۲۰۰۸). ترس و اضطراب در فرهنگ اروپا تا پيش از قرن هجدهم عمدتاً به عنوان درد و رنج روحي در حوزه علايق نظريه­پردازان و فلاسفه بود. براي نمونه، باور مسيحي شايع اين بود که چنين ترسي ناشي از ارتکاب به گناه است (استراوينسکي، ۲۰۰۷).

قرن هجدهم شاهد سرآغاز «طبي نگري»[۵] تجارب ناهنجار ترس بود. لذا براي نمونه مقاله­هاي پزشکي مربوط به قلب و احشاء داخلي، توصيف آن­چه امروزه تحت عنوان شکايات اضطرابي از آن ياد    مي­شود (دردهاي شکمي، خشکي دهان، احساس فشار در قفسه سينه) را آغاز کردند. تپش قلب نشانه بيماري قلبي و تنفس سريع علامت بيماري ريوي قلمداد مي­شد. به­ دنبال اين دوره، نيمه دوم قرن نوزدهم شاهد فرآيند «رواني انگاري[۶]» پديده­هاي طبي بود (استراوينسکي، ۲۰۰۷؛ به نقل از رضايي، ۱۳۸۹).

[۱]-Phobos

[۲]-Son of Ares or god of war

[۳]-Hippocrates

[۴]-Melancholia

[۵]-Medicalization

[۶]-Psychologicalization

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد