پایان نامه ارشد ارتباط خود تنظیمی با نوع دست برتری


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

۵-۲- محدوديت هاي پژوهش

با توجه به اين كه اين پژوهش از معدود پژوهشهايي كه دركشور در زمينه ارتباط سه متغير سبك هاي شناختي، يادگيري خودتنظيمي با دست برتري انجام شده است،مسلماً محدويتهايي را داشته است.

۱ – از آنجا كه اين تحقيق در دانشگاه خوارزمي انجام شده است درتعميم نتايج و همبستگي به دست آمده به ساير دانشجويان بايستي محتاطانه عمل شود.

۲ – با توجه به اين كه در داخل و خارج ازكشو پژوهشهاي  بسياركمي در زمينه ارتباط اين سه متغير صورت گرفته است، دستيابي به سوابق پژوهشي يكي از محدويت هاي انجام اين پژوهش است.

۳– برخي ابزارهاي پژوهش با توجه به فرهنگ كشور،طراحي و هنجاريابي نشده اند،لذا در تعميم نتايج بايد احتياط كرد.

۴– در اين پژوهش بسياري از متغـيرها ي ديگر مانند تيپ هاي شخـيتي، جنسيت، سابقه مي توانستند به عنوان متغير مزاحم بر سبك هاي شناختي تاثير بگذارند، كه كنترل نشده اند، لذا بايد تاثير آنها را در نظر گرفت.

۶ – ديگر محدويت اين تحقيق عدم آشنايي آزمودني ها با مفاهيم سبك هاي شناختي و يادگيري خودتنظيمي است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

۲- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

۳- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

۴- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

۵- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

۶- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

۷- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

۸- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید