پایان نامه ارشد ارتباط تعهد با رضايت مندي زناشويي


عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش برنامه غنی سازی بر افزایش رضایمندی زناشویی زوج ها

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش برنامه غنی سازی بر افزایش میزان رضایت مندی زناشویی زوج ها بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون – پیگیری با گروه کنترل بوده و جامعه آماری شامل والدین دانش آموزان دختر مقطع دبستان شهر اصفهان بود. نمونه شامل تعداد ۳۰ زوج بود که به طریق تصادفی خوشه ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (۱۵ زوج در گروه آزمایش و ۱۵ زوج در گروه کنترل) توزیع شدند. داده ها با استفاده از آزمون رضایت زناشویی محقق ساخته، جمع آوری و از طریق نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش برنامه غنی سازی بر افزایش رضایت مندی زناشویی زوج ها در پس آزمون و پیگیری موثر بوده است(۰٫۰۵  p) اثر جنسیت در آموزش برنامه غنی سازی در پس آزمون و پیگیری تأیید نشد(۰٫۰۵ p ). نتایج درباره زیر مقیاسهای رضایت مندی زناشویی زوج ها نشان داد که آموزش برنامه غنی سازی در ابعاد جنسی، حل تعارضات، ارتباط با خانواده اصلی، فعالیت های مذهبی،
فعالیت های اجتماعی – تفریحی و ارتباط زوج ها موثر بوده ( ۰٫۰۵p )، ولی در بعد مدیریت منزل موثر نبوده است(۰٫۰۵p ).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱ . آيا بين عشق ورزي و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

۲٫آيا بين مدت ازدواج و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

۳٫آيا بين عشق ورزي زنان و مردان رابطه معناداري وجود دارد ؟

۴ . آيا بين رضايت مندي زناشويي زنان ومردان رابطه معناداري وجود دارد  ؟

  1. آيا بين رضايت مندي زناشويي و صميميت ارتباط معناداري وجود دارد ؟
  2. آيا بين رضايت مندي زناشويي و هوس رابطه معناداري وجود دارد ؟

۷ .آيا بين رضايت مندي زناشويي و تعهد رابطه معناداري وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید