پایان نامه ارشد ارائه جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان


 پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور

۱- درتحقیق تحت عنوان تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر مدیریت دانش که در سال ۲۰۱۱ وتوسط تسنگ وفان انجام شد. در این تحقیق رابطه بین جو اخلاقی ومدیریت دانش تائید شد.همچنین دربین ابعاد جو اخلاقی رابطه بین جو خودخواهانه ومدیریت دانش تائید نشد ولی نتایج نشان داد که دونوع جو اخلاقی دیگر یعنی جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای وجو اخلاقی مبتنی برمسئولیت اجتماعی دارای رابطه مثبت با مدیریت دانش می باشند. این تحقیق همچنین نشان داده شده که جو اخلاقی از طریق مدیریت دانش برعملکرد شغلی کارکنان تاثیر مثبت دارد(Tseng & Fan ,2011 ).

۲-تحقیقی تحت عنوان “رابطه بین  فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش”    در این تحقیق رابطۀ بین چهار نوع فرهنگ سازمانی حاصل از چارچوب مفهومی  Comeronو  Quinnو شش بعد مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که رابطۀ معناداری بین انواع مختلف فرهنگ سازمانی و شش بعد مدیریت دانش وجود دارد. Allameh& md, al, 2011))

۳-تحقیقی تحت عنوان “مدیریت دانش ونوآوری : نقش جوسازمانی وساختار” هدف از این تحقیق بررسی اثرات جو و ساختار سازمانی بر روی مدیریت دانش و نوآوری شرکت می باشد. یافته ها نشان می دهند که مدیریت دانش بطور قطعی با نوآوری شرکت مرتبط است. بعلاوه اثر مدیریت دانش بر روی نوآوری بوسیلۀ جو حمایتی، ساختار عدم تمرکز، رسمیت کمتر و یکپارچگی، تعدیل می گردد. زمانیکه ساختار سازمانی دارای رسمیت کمتر، عدم تمرکز و یکپارچگی بیشتری است مدیریت دانش، بیشتر ترقی می یابد.     Chen & Huang,2010))

۴-رابرتسون و همرسلی در[۱]پژوهشی که در میان متخصصان مشاوره انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که شیوه خاصی از مدیریت بر افراد می تواند جوی را در سازمان ایجاد کند که بر اساس آن افراد با میل و اشتیاق، دانش خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند. (Robertson, Hamersley, 2000)

۵- تحقیقی با عنوان ” رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش” در این تحقیق پنج مولفه تیم سازی، یادگیری، مذاکره و گفتگو، حمایت مدیریت عالی و ارتباطات به عنوان مؤلفه های فرهنگ سازمانی؛ و تبدیل ایده، ذخیره دانش، انتقال دانش و تولید دانش به عنوان مؤلفه های استقرار مدیریت دانش در نظر گرفته شده اند. نتایج بررسیهای صورت گرفته حاکی از این است که در شرکت توزیع برق معاونت اجرایی شمال شرق تهران، وضعیت تیم سازی، مذاکره و گفتگو، ارتباطات، حمایت مدیریت عالی و یادگیری به گونه ای است که زمینه لازم برای استقرار مدیریت دانش را مهیا نمی کند(دانش فرد و شهابی نیا، ۱۳۸۹).

[۱] Robertson & Hamersley

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش رابطه بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش رابطه بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید