پایان نامه ارشد ابزارهای و مجراهای ارتباطی برای کسب اطلاعات علمی مورد استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه


عنوان کامل پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

۴-۲-۴-  توزیع اعضا بر حسب میزان  ارتباط علمی

 

با توجه به جدول۴-۴، بیش ترین میزان ارتباطات اعضای هیات علمی مربوط به ارتباطات با همکاران داخل دانشگاه است (۵/۴۹%). و بعد از آن میزان ارتباط اعضای هیات علمی با همکاران سایر دانشگاه های داخلی(۶/۱۹%) بیش ترین بوده است. کم ترین ارتباطات مربوط به ارتباط اعضای هیات علمی با گروه های بحث الکترونیکی (Disscusion Groups) با ۴/۱% می باشد. همان طور که جدول نشان می دهد به غیر از ارتباطات اعضای هیات علمی با همکاران داخل دانشگاه، در بقیه موارد میزان ارتباطات اعضای هیات علمی بسیار پایین (کمتر از ۲۰% )است.

 

جدول ۴-۴- توزیع اعضا بر حسب میزان ارتباطات علمی

عبارت هابسیار زیادزیادمتوسطکمخیلی کمجمع
فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد
با همکاران داخل دانشگاه۲۲۱۰۸۷۵/۳۹۸۹۵/۴۰۱۸۲/۸۴۸/۱۲۲۰۱۰۰
با همکاران سایر دانشگاههای داخلی۹۱/۴۳۴۵/۱۵۸۶۱/۳۹۶۶۳۰۲۵۴/۱۱۲۲۰۱۰۰
با اساتید و پژوهشگران خارج از کشور۶۷/۲۱۶۳/۷۶۱۷/۲۷۷۳۲/۳۳۶۴۱/۲۹۲۲۰۱۰۰
با موسسات تحقیقاتی داخلی کشور۶۸/۲۲۴۱۱۷۶۹/۳۴۶۸۲/۳۱۴۴۲/۲۰۲۱۸۱۰۰
با موسسات تحقیقاتی خارج از کشور۱۵/۰۶۸/۲۳۱۲/۱۴۷۸۸/۳۵۱۰۲۸/۴۶۲۱۸۱۰۰
با مجامع و انجمن های علمی داخلی۹۱/۴۳۳۱۵۹۷۱/۴۴۴۸۸/۲۱۳۳۱۵۲۲۰۱۰۰
با مجامع و انجمن های­علمی خارجی۲۹/۰۱۸۲/۸۶۰۴/۲۷۶۲۳/۲۸۷۷۲/۳۵۲۱۹۱۰۰
با کارخانه ها و مراکز صنعتی۵۴/۲۱۴۶/۶۴۰۱۹۴۸۷/۲۲۱۰۴۳/۴۹۲۱۱۱۰۰
عضویت در گروه های بحث الکترونیکی۲۹/۰۱۵/۰۲۲۳/۱۰۴۳۱/۲۰۱۴۶۲/۶۸۲۱۴۱۰۰

 

۴-۳-  یافته های مربوط به بررسی پاسخ به سوالات پژوهش

 

۴-۳-۱- سوال اول پژوهش: میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته چقدر بوده است؟

 

میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در دو پایگاه یعنی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ((ISC و پایگاه موسسه اطلاعات علمی ((ISI در دوره پنج ساله ۱۳۸۹-۱۳۸۵، ۳۹۰۴ مقاله بوده است. سهم تولید مقاله اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در پایگاه موسسه اطلاعات علمی ۲۶۱۹ مقاله و در پایگاه استنادی جهان اسلام  ۱۲۸۵ مقاله بوده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین میزان تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد استفاده اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید