پایان نامه ارشد آزمونهای عملکردی سازنده گرایی


عنوان کامل پایان نامه :تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی

سنجش فرآيند و فرآورده يادگيري

آزمون هاي عملكردي با فرآيند يا شيوه اجرا، فرآورده يا محصول كار و يا تركيبي از اين دو سروكار دارند. ماهيت عملكرد مورد سنجش، مشخص مي كند كه تاكيد بر چه قسمتي بايد باشد.  بعضي از عملكردها به محصولات يا فرآورده هاي ملموس و عيني نمي انجامد؛ مانند سخنراني كردن، نواختن آلات موسيقي يا ورزش پرتاب توپ. اين گونه فعاليت ها را بايد ضمن انجام دادن سنجش كنيم و لذا با شيوه اجرا يا فرآيند عمل سروكار داريم. در بعضي زمينه هاي عملكردي ديگر، محصول يا فرآورده مورد تاكيد است و توجه چنداني به فرآيند يا شيوه اجرا نمي شود.  در ارزشيابي از مقاله تحقيقي، انشاء، نقاشي، شعر و امثالهم بيشتر فرآورده مورد توجه و ارزشيابي قرار مي گيرد.  در اين مثال ها و مثال هاي مانند آن ها، با شيوه اي اجرا و روش هاي مختلفي مي توان به نتيجه واحدي دست يافت و لذا آنچه توليد مي شود بيشتر اهميت دارد تا فر آيند توليد آن. در بسياري موارد، هم فرآيند و هم فرآورده هر دو به عنوان جنبه هاي مهم عملكرد سنجش مي شوند. براي مثال، مهارت در عيب يابي و تعمير يك تلويزيون يا اتومبيل كه شامل استفاده از يك شيوه اجرا و توليد يك تلويزيون يا اتومبيل سالم است. در آغاز دوره يادگيري بيشتر شيوه اجرا يا فرآيند كار مورد تاكيد قرار مي گيرد و در مراحل معمولاً پيشرفته تر يادگيري، بر فرآورده يا محصول كار تاكيد مي شود.(سیف،۱۳۸۴).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱ . آیا آزمون های عملکردی برپیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی تاثیر می گذارد؟

۲٫آیا آزمون های عملکردی برپیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی تاثیر می گذارد؟

  1. آیا تاثیرآزمون های عملکردی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در دانش آموزان پایه سوم و ششم ابتدایی متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی