تحقیق:پرورش و تولید میوه کیوی


در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:پرورش و تولید میوه کیوی

مقدمه

 

اين ميوه بومي چين جنوبي است ولي اصلاح آن در كشور نيوزيلند صورت گرفته و به ساير نقاط جهان گسترش يافته است. در ايران نيز با مشاهده وضعيت نامطلوب بخشي از باغات مركبات در شمال كشور كه در بعضي سالها در اثر سرماي زمستانه از بين مي‌روند و داراي عملكرد پائيني هستند، اقدام به انجام مطالعاتي براي يافتن جايگزيني مناسب براي اين باغات شد كه درنهايت درخت كيوي فروت براي اين منظور انتخاب گرديد. اين ميوه نسبت به مركبات مقاومت بيشتري به سرما داشته و عملكرد آن بالاتربوده و شرايط اكولوژيكي شمال كشور بسيار مناسب كشت اين محصول است. با همكاري FAO  درسال 1357  چهار رقم ماده بنام هايوارد، برونو، مانتي و آبوت و دو رقم نر بنام توموري و ماتوا از كشورهاي فرانسه و ايتاليا وارد و بعد از انجام تحقيقات لازم درسال 1367  اقدام به تكثير وتوزيع بين باغداران گرديد.

 

ورود و گسترش كشت اين محصول و توجه بيش از حد باغداران براي تغيير كاربري اراضي جهت كشت آن وزارت كشاورزي وقت را به تامل واداشت، زيرا خطر تبديل باغات مركبات، شاليزارها و …  درشمال كشور به باغات كيوي فروت وجود داشت لذا وزارت كشاورزي از حمايت اين محصول خودداري نموده و با توجه به هزينه بالاي احداث يك هكتار باغ كيوي، توسعه كشت اين محصول تا حدود زيادي محدود گرديد بطوري كه تنها باغداران متمول قادر به احداث باغ كيوي هستند.

در اين باغات رقم هايواد بدليل ويژگيهايي نظير درشتي و يكنواختي ميوه، بازار پسندي و خاصيت خوب انبارداري، نسبت به ساير ارقام مورد توجه بيشتري قرار گرفته و حدود 90%  باغات را شامل مي‌شود.

 

اكثر توليد كنندگان كيوي افرادي با سطح سواد و فرهنگ بالايي مي‌باشند. لذا بتدريج اقدام به ايجاد چند تشكل با عضويت باغداران نموده‌اند. ايجاد اين تشكلها تاثير بسزايي در روند توليد و صادرات اين محصول داشته بطوري كه با ايجاد كلاسهاي آموزشي و ترويجي اطلاعات باغداران در اين زمينه افزايش يافته و درنتيجه عمليات احداث، داشت، برداشت و بازاررساني اين محصول با كيفيت بالايي بانجام مي‌رسد. درحال حاضر ميزان ضايعات اين ميوه كه ناشي از آ‏فات و بيماريها، شرايط آب وهوايي، مديريت نامناسب، ضعف سيستم حمل و نقل و سردخانه ها مي‌باشـد، حدود 33-24  درصد است. حدود 90% از باغات از روش آبياري تحت فشار( ميكرو جت ) استفاده مي‌كنند.

 

هرساله محصول توليدي توسط شركتهاي تعاوني خريداري شده بعد از درجه‌بندي و بسته‌بندي به سردخانه منتقل مي‌شود. بطور متوسط هرسال 10 هزار تن بطور رسمي و مقدار قابل توجهي نيز بطور غير رسمي به كشورهاي حوزه خليج فارس و كشورهاي آسياي ميانه و اروپا صادر مي‌شود. مصرف سرانه اين محصول در كشور 5/0  كيلوگرم مي‌باشد.

 

 

 

تركيبات مختلف در مبوه كيوي( گرم در صد گرم)

آب5/82ويتامين C300-98
پرتئين2/1-11/0ويتامينA57/17-10
چربي9/0-07/0ويتامينE15/0
خاكستر74/0-45/0ويتامين B كمپلكس02/0-014/0
فيبر3/3-1/1ويتامين B205/0-01/0
كربوهيدراتها5/17نياسين5/0-0
مواد محلول18-12ويتامينB6015/0
گلوكز6-2كلسيم51-16
فروكتوز8-5/1منيزيم32-10
ساكارز2/0نيتروژن163-93
پكتين18/0-17/0فسفر67-23
تانن95/0-05/0پتاسيم576-85
اكتينيدين2/0آهن2/1-2/0
انرژي52/60 كالريسديم7/4-8/2
كلر65-39منگنز3/2-07/0
روي83/0-08/0مس16/0-06/0
بر2/0

گياهشناسی كيوي:

 

نام علمي كيوي Actinidia deliciosa از خانوادهActinidiaceae  مي‌باشد. كيوي درختي است دو پايه داراي ريشه‌هاي نسبتاً ضخيم، گوشتي آبدار و سطحي (بايد از شخم عميق در اطراف تنه خودداري نمود)، برگها خزان كننده و قلبي شكل و متناوب، گلها اواخر بهار شكوفا مي‌شوند. ميوه از اوايل آبان ماه قابل برداشت است و وزن متوسط ميوه در ايران70 گرم مي‌باشد. اين ميوه حاوي انواع ويتامينهاي A,B,C,E,PP  و همچنين موادي مانند تانن، روي، فسفر، سديم، پتاسيم و تركيبات فيبري و … مي‌باش. هر 100 گرم آن 300 ميلي‌گرم ويتامين  C  دارد كه تقريباً 2 برابر ميزان موجود در مركبات است.

 

شرايط آب وهوايي:

 

كيوي از ميوه‌هاي نيمه‌گرمسيري است كه مقاومت آن به سرما بيش از مركبات است و احتياج به رطوبت و آب زيادي داشته و به دماي 10 درجه سانتي‌گراد زير صفر مقاوم است. اين درخت ساليانه 7000-5000 مترمكعب آب در هكتار نياز دارد. رطوبت نسبي 75 %  و 300 تا 400 ساعت دماي كمتر از 7 درجه سانتيگراد در فصل خواب جهت توليد ميوه ضروري است. در مناطقي كه دماي زمستان به كمتر از 12 درجه سانتيگراد زير صفر برسد پرورش كيوي غير ممكن است. رشد جوانه‌ها از 8 درجه سانتي‌گراد بالاي صفر شروع شده و اين درخت تا 40 درجه سانتي‌گراد را در تابستان تحمل مي‌كند. كيوي در خاكهاي كاملاً سبك با قابليت نفوذپذيري مناسب بخوبي رشــد مي‌كند و به خاكهاي شني هوموس‌دار نياز دارد. اسيديته مناسب آن 5/6 –5/5  است. اين درخت جزء گياهان حساس و پرتوقع به عناصر خاك است و تغذيه آن بايد بخوبي صورت گيرد. براي احداث باغ بايد به نسبت 1 به 9 از پايه هاي نر و ماده استفاده نمود تا گرده افشاني بنحو احسن انجام گيرد. تكثير آن از طريق قلمه و فاصله درختان در شمال ايران 5×4 متر در روش صليبي است و معمولاً‌500  درخت در هكتار كاشته مي‌شود.

 

تاريخچه و اهميت اقتصادي محصول كيوي

 

كيوي فروت بومي چين بوده و مركز اصلي آن Actinidia درسلسله جبال جنوب غربي چين است. مناطق انتشار جغرافيائي گونه‌هاي آن ازسيبري تا جنوب شرقي آسيا و از چين تا ژاپن مي‌باشد. در طول قرن اخير ميوه مذكور به ژاپن، روسيه، اروپا، آمريكا و نيوزيلند راه يافته است ولي كشت و كار تجارتي آن بعد ازسالهاي1960 توسعه يافته و اينك در سطح وسيعي در نيوزيلند، ژاپن، چين، روسيه، ايتاليا، فرانسه، بلژيك، آلمان، آفريقاي‌جنوبي و استراليا كشت مي‌گردد. در ايران منطقه كشت كيوي منحصر به سواحل درياي‌خزر بوده و در ساير مناطق محدوديتهاي اقليمي و  PH خاك تاكنون مانع از گسترش كشت آن شده است.

 

سابقه كشت كيوي در جهان

 

روبرت فورتون انگليسي درسال 1847  در سفر مطالعاتي به كشور چين، كيوي فروت را به عنوان يك ميوه خوراكي كشف كرد. در آغاز قرن بيستم(1906) مقداري بذر كيوي از چين به نيوزلند برده شده و توسط باغداري بنام آلكساندر آليسون مورد كشت قرار گرفت. درختان كيوي حاصل از بذرهاي مذكور درسال(1910) به بار نشستند و تمام ارقام كنوني كيوي در دنيا  غير از چين حاصل درختان مذكور است. باغداران نيوزيلندي پس از آنكه متوجه منافع اقتصادي آن شدند، اقدام به اصلاح روشهاي باغداري و توسعه ارقام و كوليتواريهاي آن شدند و درسال 1940 وقتي كه تعداد زيادي از باغهاي كيوي به محصول اقتصادي رسيدند، اهميت كشت و كار آن بيشتر ظاهر گرديد و از آن تاريخ توليد كيوي درنيوزلند بسرعت توسعه يافته است. دو نفراز كسانيكه در اين زمينه بيش از همه كوشش كرده وبه موفقيتهاي قابل توجهي دست يافتند بنامهاي Hayward Wright, Bruno just  مي‌باشند كه نسبت به پرورش و تكثير دو واريته مهم كيوي كه هم اكنون بيشترين سطح زير كشت باغهاي كيوي را تشكيل مي‌دهند اقدام نمودند كه با سم خود آنها هايوارد و برونو نامگذاري شده و شهرت جهاني يافتند. ميوه كيوي حدودا‌ً‌ درسالهاي 1847  به اروپا و سپس به آمريكا راه يافت كه ابتدا جنبه زينتي داشته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : پرورش و تولید میوه کیوی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید