پایان نامه ارشد:نقش تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری


مقدمه

 

یکی ازاساسی ترین مراحل در امر پژوهش ،انتخاب و اتخاذ روش علمی در اجرای آن می باشد تا به وسیله آن بتوان به نتایج صحیح و درست علمی دست یافت، چرا که ،استفاده از یک روش نادرست و غیر علمی می تواند باعث گمراهی پژوهشگر از نتایج پژوهش شود.  وقتی از روش تحقیق علمی در حیطه ی بخصوصی از دانش بشری سخن به میان می آید، ذهن هر پژوهنده ای در ابتدا متوجهی اندیشیدن به شیوه علمی می شود. از لحاظ فلسفی منظور از “روش” [۱]  مجموعه وسایل و تدابیری است که وصول به هدف عایی و مطلوب را آسان سازد، و مقصود از “روش علمی” همه راه ها و سیوه هایی است که محقق را از خطا محفوظ بدارد، و رسیدن به حقیقت را برای او مکان پذیر سازد. متدولوژی ( شناخت روش علمی ) نیز به عنوان شاخه ای از منطق با کاربرد اصول استدلال در بررسی های علمی ( و فلسفی) سر و کار داشته، قوانین خاصی را که فکر برای یافتن حقیقت در موارد خاصی باید از آنها پیروی کند و به گونه ی کلی، روش یا متد علوم را مورد مطالعه قرار می دهد.(روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر اسماعیل بیابانگرد، ۱۳۸۴)  در این فصل پس از آشنایی با متغیر های تحقیق، سؤالات و فرضیات تحقیق بیان شده و سپس روش تحقیق و جامعه آماری به کارگرفته شده در این تحقیق بیان شده به بحث در مورد حجم نمونه و روش نمونه گیری پرداخته شده  و ابزار گردآوری داده ها از نمونه مذکور معرفی می شود. پس از بیان روش تجزیه و تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه، بررسی خواهد شد.

 

 

۲٫۳٫  معرفی متغیر های تعیین چابکی سازمانی

 

چابکی به طور کلی توانایی یک سازمان برای درک تغییرات محیطی و سپس پاسخگویی سریع و کارآ به آن تغییرات می‌باشد. به عبارتی، واژه چابک توصیف‌گر سرعت و قدرت پاسخگویی سازمان در هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان می‌باشد که از پیش در زمینه آنها پیش‌بینی بعمل نیامده است. در واقع،‌ سازمآنهای چابک نه تنها باید پاسخگوی تغییرات موجود باشند بلکه با یک آرایش‌بندی مناسب باید قادر به کسب مزایای رقابتی پایدار نیز باشند.

به طور کلی، سازمان تولیدی چابک به یکپارچه سازی بخشهای طراحی، مهندسی و تولید با بخشهای بازاریابی و فروش می‌پردازد، بطوریکه محصولات دقیقاً نیازها و خواستهای مشتریان را برای تأمین و ارضا نشانه و هدف گیری کنند. از انجا که مفهوم تولید چابک کاملاً سطوح مدیریت را در سازمان کاهش می‌دهد، لذا فرایند تصمیم گیری راحت تر، آسانتر، سریعتر و بهتر صورت می‌گیرد.

با توجه به مطالب مذکور و با استناد به ادبیات تحقیق و بهره گیری از تحقیقات مشابه و در نهایت استفاده از نظر خبرگان در این زمینه، متغیر های تعیین چابکی به شرح جدول ۳-۱ میباشند.

۱٫Method

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید