پایان نامه ارشدمدیریت:ناثیر سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد


تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف نظری متغیرها

تسهیم دانش آشکار(صریح)

دانشی است که وضوح کافی برای درک آن وجود دارد. دانش صریح، دانشی است که قابل کد شدن است. منظور از کد، هر گونه کد، اعم از کد نوشتاری، گفتاری، رفتاری و… است. مصادیق این نوع از دانایی، کتاب، مقاله، سخنرانی، روشهای مدون سازمانی و سایر مستندات مشابه، می‌باشد(احمدی،۱۳۹۱).

تسهیم دانش پنهان(ضمنی)

چنین دانشی به سه دلیل از شفافیت و وضوح کافی برخوردار نیست:

  1. توانایی تشریح و تعریف دانش وجود دارد ولی هنوز به عنوان یک دانش عرضه و معرفی نشده‌است.
  2. توانایی تشریح و تعریف وجود دارد، اما اراده و قصد آن وجود ندارد.
  3. توانایی تشریح دانش وجود ندارد.

معمولاً باید این نوع دانش را در درون اذهان انسان‌ها، رویه‌های سازمان، و نیز در اندوخته‌های فرهنگی جوامع گوناگون مستتر یافت. هرچند که مدیریت دانش ضمنی، به مراتب مشکل‌تر از دانش آشکار است، اما ارزش آن در کسب مزیت رقابتی در سازمان، بیشتر می‌باشد(ابطحی،۱۳۸۵).

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به عنوان شرکت در فعالیت های اجتماعی و شهروندی اطلاق می شود که اعتماد بین افراد جامعه را نیز شامل می شود(دراکر و کاپلان[۱]،۲۰۰۳).

سرمایه اجتماعی در سطح تیمی

سرمایه اجتماعی در سطح تیمی به ارتباطات گروهی اشاره دارد که در این تحقیق بر اساس یافته های یان یوا وهمکاران از سه بعد شدت کار تیمی، شناخت عموم کارکنان و هنجارهای مشارکتی تشکیل شده است(یان یوا وهمکاران[۲]،۲۰۱۳)

سرمایه اجتماعی در سطح فردی

سرمایه اجتماعی در سطح فردی به ارتباطات فردی بین افراد  اشاره دارد که در این تحقیق بر اساس یافته های یان یوا وهمکاران از سه بعد مرکزیت، تسهیم شناخت و تعهد موثر تشکیل شده است(یان یوا وهمکاران،۲۰۱۳)

تعریف عملیاتی متغیرها

تسهیم دانش

تسهیم دانش متغیر وابسته تحقیق است. برای بررسی این متغیر از سوالات ۱ تا ۶  پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده شده است.

[۱] Drukker and Kaplan

[۲] Yan Yua et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
  2. سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

                     ۳٫سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW   با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید