پایان نامه ارشد:زن در اسلام از چه منزلت و حقوقي برخوردار است؟


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:زن در اسلام از چه منزلت و حقوقي برخوردار است؟

 

يکي از مسائلي که در اغلب مقاطع دستخوش تغيير و تحول قرار گرفته است، نحوه نگاه به جايگاه زنان است. با يک بررسي اجمالي مشاهده مي کنيم که زنان در يونان و روم باستان، فاقد جايگاه و شأن و منزلت انساني بوده اند. ادياني مانند آيين تحريف شده يهود نيز فرزند آوردن را وظيفه اصلي زن شمرده است و ارزش و جايگاه زن را تا اين حد پايين مي آورد که هر گاه طبيعت از آفريدن مرد نا توان است، زن را مي آفريند و هر مرد يهودي، زن آفريده نشدن خود را کمال مسرّت مي داند.
مي توان گفت عبارت “زن در اسلام” از نظر مفهوم با عبارت “زن در قرآن” تفاوتي ندارد زيرا هر دو عبارت فوق ، بيانگر منزلت زن و حقوق او و تفاوتهاي او با مرد در نظر قرآن كريم و سنت پيامبر اعظم(ص) مي باشند. اما پيش از آغاز بحث بهتر است نظري به وضعيت زن در قبل از اسلام بيندازيم :
پيش از اسلام و در عصر تمدن يونان ، مصر ، روم و ايران ، ستمهاي گوناگون بر زنان روا داشته مي شد تا اينكه با گذشت زمان و با ظهور اديان آسماني “زن” به عنوان “انسان” به رسميت شناخته شد. زنان به مشاركت در شئون زندگي مي پرداختند ولي همچنان شخصيت اجتماعي و حقوقي شان مورد انكار بود و در يك كلمه زن به طور مطلق تحت سلطه مرد بود.
در يونان باستان: زنان را همچون اجناس و كالاهاي تجاري در بازارها به فروش مي گذاشتند و پس از مرگ شوهر براي زنش حق حيات هم قايل نبودند.
در روم: پدر حق داشت دخترش را بفروشد بلكه در هنگام لزوم مي توانست او را بكشد. البته اين حق پدرانه! پس از ازدواج دختر به شوهر واگذار مي شد زيرا قانونا اكنون اين شوهر بود كه مالك زن به شمار مي آمد.
در هند: اگر مردي از دنيا مي رفت زنش را نيز با جسدش مي سوزاندند حتي اگر زن زنده بود. هدف از اين كار آن بود كه روح شوهر دچار تنهايي و عزلت نشود
در جزيره العرب: برخي از مردم ، دختران را از بيم اينكه بعدا در جنگ به دست دشمن اسير شوند و براي دشمنان فرزند بزايند بلافاصله پس از تولد زنده به گور مي كردند. برخي نيز از ترس فقر و تنگدستي دختران خود را مي كشتند. زنان بهره اي از ارث نداشتند زيرا در جنگ مشاركت مستقيم نداشتند بلكه مردان زنان را به عنوان اموال باقيمانده از متوفي به ارث مي بردند. همچنين برخي زنان را به فحشا وادار مي كردند تا از اين طريق درآمدي برايشان كسب كنند.
اما اسلام آمد تا همه اين رسوم ظالمانه و عادات وحشيانه را در جزيره العرب از بين ببرد بلكه حركت ضربتي و انقلابي خود در راستاي آزادي زن از بردگي را به همه جهان صادر كرد.
آري قبل از اسلام ، زنان در جزيره العرب مورد انواع ستمها و از همه حقوق خود محروم بودند.
در زماني كه در فرهنگ اروپا و ساير جاها زن را حيواني زبان بسته يا شيطاني شرور به شمار مي آوردند و به هيچ وجه او را به عنوان انسان نمي پذيرفتند اسلام اعلام كرد كه هر يك از زن و مرد مكمل ديگري هستند و گويي كه هر دو از يك تن آفريده شده اند:” اي مردم از خداوند خويش كه شما را از يك تن آفريد و همسرش را نيز از(جنس) خودش آفريد و از طريق آن دو مردان و زناني بسيار (در زمين) پراكنده كرد پروا كنيد…”
در روزگاري كه برخي از بشر معتقد بودند زن حق ندارد از دين پيروي كند تا آنجا كه برخي خواندن كتاب مقدس را بر زنان حرام مي دانستند اسلام اعلام كرد كه زنان نيز همچون مردان از پاداش اعمال نيكوي خود بهره مند هستند : “كسي كه چيزي از اعمال نيكو انجام دهد خواه مرد باشد يا زن در حالي كه ايمان داشته باشد ، چنان كساني به بهشت وارد مي شوند و كمترين ستمي به آنان نخواهد شد”
همچنين در ماجراي مباهله ، خداوند هم زن مسيحي و هم زن مسلمان را براي شركت در مباهله فراخواند كه پيامبر اعظم(ص()از ميان زنان مسلمان) فاطمه زهرا(س) را براي اين امر فراخواند.
در زماني كه بعضي از مردان با زناني ثروتمند كه بهره اي از زيبايي و جواني نداشتند به خاطر اموالشان ازدواج مي كردند و پس از ازدواج آنان را بدون طلاق رها مي كردند و در انتظار مرگشان مي نشستند تا اموالشان را به ارث ببرند اسلام اين كار را حرام اعلام كرد :” براي شما ( مردان) روا نيست كه از زنان به گونه اي كه خود راضي نيستند ارث ببريد”
هنگامي كه كه مردان زنان خود را تحت شكنجه قرار مي دادند تا از مهريه خود بگذرند و جان خود را آزاد كنند خداوند فرمود:” زنان را تحت فشار نگذاريد تا بخشي از مهريه شان را به تملك خود درآوريد مگر آنكه فاحشه اي آشكارا از آنان سر زده باشد”
نيز وقتي مردي مي خواست همسري جديد برگزيند و براي اين منظور به زن نخست خود تهمت فحشا مي زد و بدين وسيله او را تحت فشار مي گذاشت تا از مهريه گذشت كند خداوند فرمود:” اگر تصميم گرفتيد همسر ديگري به جاي همسر خود برگزينيد و مال فراواني(به عنوان مهر) به او پرداخته ايد چيزي از آن را پس نگيريد. آيا براي باز پس گرفتن مهريه از زنان به تهمت و گناه آشكار متوسل مي شويد؟!”
در هنگامي كه زن همچون كالابه خريد و فروش گذاشته مي شد و مهريه او هم از آن ولي او شمرده مي شد قرآن كريم اين رفتار تحقير آميز را غير قانوني اعلام كرد و اعلام نمودمهريه نماد عشق و حق شناسي و صداقت مرد به زن است و هرگز قيمت زن نيست: “و آتوا النساء صدقاتهن نحله “( و مهر زنان را به عنوان هديه ( بلاعوض ) به آنان بپردازيد
همچنين خداوند دستور داد مهريه به طور كامل به زن پرداخت شود و اين پرداخت را “ نحله “ يعني هديه اي از روي خشنودي قلبي نام نهاد همان گونه كه ( در زبان عربي ) هديه يا عسل كه به كسي بخشيده شود نحله خوانده مي شود
و در عصري كه نزد ملتهاي مختلف حق مالكيت براي زن به رسميت شناخته نمي شد اسلام استقلال اقتصادي زنان را مطرح كرد و زنان را مالك قانوني اموالي كه كسب مي كنند دانست آنجا كه مي فرمايد: “ مردان از آنچه به دست مي آورند نصيبي دارند و زنان نيز نصيبي از آنچه به دست مي آورند دارند.” اين در حالي است كه در انگلستان تا سال 1850 ميلادي و در آلمان تا سال 1900 ميلادي و در ايتاليا تا سال 1919 ميلادي زنان قانونا فاقد هرگونه حق مالكيت بودند
در زماني كه ملتها زنان را خوار مي شمرند و آنان را شايسته مشاركت با مردان در فعاليتهاي اجتماعي نمي دانند اسلام وارد ميدان مي شود و حق مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي را براي زنان مورد تاكيد قرار مي دهد. به عنوان مثال در مسئله امر به معروف و نهي از منكر ، زنان را نيز همچون مردان مورد خطاب قرار مي دهد و مي فرمايد :”مردان و زنان مومن ولي و ياور يكديگرند : امر به معروف و نهي از منكر مي كنند ….”
ودر عصري كه ملل جهان به كلي از اعتراف به حقوق زن سرباز مي زدند قرآن كريم فرمود :” و براي زنان همانند وظايفي كه بر دوش آنهاست حقوق شايسته اي قرار داده شده است”بنابراين همان اندازه كه در جامعه وظيفه دارند به همان اندازه داراي حق مشاركت در امور جامعه هستند.
ودر روزگاري كه زن هيچ گونه حق اظهار نظر نداشت اسلام در مسئله راي دادن (بيعت) بين زن و مرد تساوي قايل شد.پيامبر اعظم(ص) بيعت زنان را بر اساس فرمان قرآن پذيرفت آنجا كه خداوند مي فرمايد : “ با زنان بيعت كن و براي آنان بخشايش طلب كن زيرا خداوند بخشايشگر مهربان است”
همچنين در مقابل انديشه احمقانه ملتهايي كه معتقد بودند زن تنها براي خدمتگزاري مرد آفريده شده خداوند فرمود : “ آنان(زنان) لباس شما(مردان) هستند وشما نيز لباس آنان هستيد “ يعني هريك از زن و مرد به ديگري نيازمند هستند و رابطه خدمتگزاري دوطرفه است نه يكطرفه.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

زن در اسلام از چه منزلت و حقوقي برخوردار است؟

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید