پایان نامه ارشد:روش مازبار اسپکتروسکوپى


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:روش مازبار اسپکتروسکوپى

مقدمه:

 

در برخى مطالعات زمين شناختى داشتن داده هاى آهن دو و سه ظرفيتى دقيق و قابل اطمينان از نمونه براى تعيين ويژگيهاى سنگ شناسى و کانى شناسى الزامى است. به عنوان مثال، در سنگهاى آذرين پلوتونيک، بيوتيت دسترس ترين نشانگر حالت اکسيداسيون سنگ است ( به عنوان نمونه، 1993Burkhard). بنابراين با داشتن مقادير آهن دوظرفيتى و سه ظرفيتى قابل اعتماد مى توان فوگاسيته اکسيژن را به روش کمىمورد ارزيابى قرارداد.

دقيق ترين روش براى تعيين نسبت Fe+3/ Fe+2 يک ماده جامدکه بگونه اى غير مخرب انجام مى پذيرد مازبار اسپکتروسکوپى است. شيوه ى متداول ديگر که مى توان جهت تعيين مقدار آهن بکار برد روش شيمى تر براساس تيتراسيون(Amonette & Scott, 1991)  است که روشيمخرب با خطاهاى تصادفى بزرگ مى باشد که ميتوان با انجام آناليز هاى مکرر مقادير آن را اندازه گرفت.

در اين بررسى، پس از جدايش 3 نمونه کانى بيوتيت از سنگهاى گرانيتى، براى تعيين نسبت Fe+3/ Fe+2 طيف هاى حاصل از مازبار اسپکتروسکوپى هر يک از نمونه ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براى تعيينمقاديرآهن فرو روش شيمى تر و براى آهن کل دستگاههاى الکترون ميکروپروب و اسپکتروفتومترى نور مريى بکار گرفته شد. بررسى و مقايسه نتايج بدست آمده هدف اين تحقيق است.

در ابتدا لازم بنظر مى رسد به اختصار محاسن و معايب روش هاى مازبار اسپکتروسکوپى و شيمى تجزيهتر مرور شود.

 

روش مازبار اسپکتروسکوپى

 

مازبار اسپکتروسکوپى روش به نسبت متداول براى مشخص کردن محيط محلى آهن در کانيهاى آهن دار است.دقت (precision) اين تکنيک در تعيين نسبت Fe+3/ Fe+2 در حدود 2/0% آهن کل استدر صورتیکه آماده سازى نمونه بهينه باشد، تصحيحات ضخامت نمونه انجام گيرد و آناليز (QSD) بکار گرفته شود (Rancourtو همکاران، 1994). فزون بر اين، اين تکنيک هندسه کورديناسيون و جمعيت کاتيون هاى آهن را نيز در ساختمان جامد ماده بدست مى دهد. به عنوان مثال، در سيليکات هاى ورقه اى کاتيون آهن سه ظرفيتى در مکانهاى تتراهدرى و اکتاهدرى از يکديگر تفکيک و از نظر کمى نسبت بين آنها تعيين مى شود (Rancourt et al. 1992). حتى در مواردى اين روش مى تواند کاتيون هاى  Fe+2 در مکان هاى اکتاهدرى سيس و ترانس را تفکيک و نسبت آنها را تعيين نمايد (شعبانى و همکاران 1998). ليکن عيب اصلى آن وابسته بودن صحت  (accuracy)آن به توانايى فرد در اندازه گيرى ثابت کاليبراسيون مورد نياز است. يعنى نسبت آهن فرو به فريک ويژه کانى مربوط به اجزاى واپس زنى (recoilless) مازبار تعيين شود. کارهاى اوليه فرض مى نمود اين نسبت واحد باشد ليکن مطالعات اخير حکايت از متفاوت بودن آن از واحد دارد (DeGrave & Vanalboom 1991). فزون بر اين، اجزاى واپس زنى مازبار براى کورديناسيون هاى مختلف يک گونه کاتيون (آهن دو يا سه ظرفيتى) در يک کانى مشخص ممکن است تفاوت داشته باشد.

 

روش شيمى تجزيه تر

 

روش شيمى تجزيه تر روشى ساده است که نياز به تجهيزات گران قيمت ندارد و بدون ارجاع به پارامترهاى کاليبراسيون پيچيده محتوى آهن فرو را بر حسب وزن يا غلظت محصولات واکنشى بطور   مستقيم اندازه گيرى  مى کند. ليکن روشى مخرب است يعنى ماده مورد آناليز پس از آناليز بازيافت نمى شود. ديگر آنکه دراين روش محتواى  Fe+3نمونه مستقيما اندازه گيرى نمى شود. يعنى محتواى  Fe+2 از طريق تيتراسيون و آهن کل (يعنى مجموع مقادير آهن فرو و فريک به صورت Fe2O3 گزارش مى شود)،   نمونه بعد ازکمپلکس شدن توسط اسپکتروفتومترى نور مريى اندازه گيری مى شود و از تفريق اين دو، مقدار  Fe+3 محاسبه مى گردد. فزون بر اين، براى فروپاشى و تخريب نمونه هاى سيليکاته از اسيد استفاده مى شود تا گونه هاى کاتيونى آهن وارد محلول گردند. فروپاشى و تخريب نمونه در روش شيمى تجزیه تر کارى بسيار مشکل است زيرا نياز به معرف هاى  (reagents) شيميايى  خاصدارد تا کانيهاى سيليکاته ديرگداز و مقاوم را بدون اکسيد کردن آهن در محلول حل نمايد. بنابراين جهت جلوگيرى از اکسيداسيون  Fe+2 توسط اکسيژن اتمسفرى معمولا نمونه را در بوته يا ظرف کاملا بسته قرار داده، يا نمونه جهت برقرارى يک جريان ثابت بخار براى دفع اکسيژن جوشانده يا گاز دى اکسيد کربن در ظرف دميده مى شود. در اين مرحله جهت جلوگيرى از اکسيداسيون Fe+2 توسط اسيدهاى قوى بايد دقت لازم نيز لحاظ گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

روش مازبار اسپکتروسکوپى

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید