تحقیق :دستورالعمل اجرايي مديريت HSE پيمانكاران

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:دستورالعمل اجرايي مديريت HSE پيمانكاران

نگاه كلي بر مراحل مختلف پروژه

مرحله اول : از برگزاري مناقصات تا انعقاد قرارداد :

 

مرحله دوم : از انعقاد قرارداد تا تحويل پروژه

 

فرم شماره 1:

اسناد مناقصه براي قرادادهاي كوچك

رديف عنوان توضيحات
1 تعيين الزامات HSE

–   بكارگيري مواد و مصالح مجاز( رعايت استاندارد تجهيزات ، سازه ها وغيره )o

–   ارائه گزارشات پيشرفت پروژه، اعمال و مواد ناايمن، حوادث و …) o

–   تعيين ميزان شايستگي افرا از نظر تجربه و آموزش ) o

–   رعايت مقررات و قوانين بيمه هاي درماني و تأمين اجتماعي كاركنات تحت نظر خودo

–   رعايت مقررات منع ادامه فعاليت ( در صورت ادامه اعمال خطرناك كارفرما مي تواند كار را متوقف نمايد) o

–   دفع اصولي ضايعات ناشي از فعاليت هاي پروژه مطابق با استانداردها o

–   رعايت موارد لازم براي تحويل محل پروژه به حالت اوليه ( استقرار مجدد سايت ) o

 

 
2 كليه فضاها و مناطق خطرناك و همچنين فعاليتهايي كه مي توانند در صورت عدم رعايت استاندارد ها ودستورالعمل هاي مربوطه حادثه آفرين باشند ، تعيين شده و پيمانكار از آن اطلاع دارد o  
3 حق توقف فعاليت پروژه توسط كارفرما (‌درصورت ادامه اعمال خطرناك كارفرما مي تواند كار را متوقف نمايد) o  
4 تعيين اسامي و سمت افرادي كه مسئوليت جبران خسارت ناشي از عدم رعايت قانون متوجه آنهاست o  
5 كليه محدوديت ها و ممنوعيت ها در رابطه با پروژه  مربوطه بطور شفاف در اسناد آورده شده است .

(توسط كارفرما به پيمانكار بطور دقيق اعلام شده است و پيمانكار از آنها اطلاع كامل دارد ) o

 

 

 

بدين وسيله تعهد مي نمايم در اجراي قرار داد كليه مراحل فوق را رعايت نمايم .

 

 

 نام و نام خانوادگي بالاترين مقام پيمانكاري :…………………………………………………….

 

 

امضاء:………………………………………………………………………………………………………


 

فرم شمارة‌2

اسناد مناقصه براي قراردادهاي بزرگ

 

 رئوس مطالب يكه پيمانكار در ارائه اسناد مناقصه بايد مد نظر قرار دهد ( كليه موارد بايد به صورت مستند ارائه شود )

رديف عنوان توضيحات
1 رهبري و تعهد:

توجه مديريت نسبت به كليه موضوعات HSE  و تلاش براي ارتقاء فرهنگ HSE)o

 
2 خط مشي و اهداف استراتژيك

وجود خط‌مشي HSE بصورت مكتوب و مستند قرار دادن آن در اختيار كليه كاركنان و طرفهاي ذينفع سازمان o

 
3 سازماندهي ،مسئوليتها منابع ، استانداردها و مستند سازي :

–      تعيين وظايف كليه افراد مسئول HSE براي هر فاز پروژه  متناسب با شايستگي هاي آنها ( سازماندهي مناسب ) o

–         واقعي بودن اهداف HSE و سازگاري آنهابا ساير اهداف پروژه o

–      استفاده از تركيب مناسب براي بكارگيري نيروي انساني (داشتن چارت سازماني مناسب و تصويب شده براي HSE) o

–         آزموشهاي غعومي و تخصصي HSE براي پرسنل همراه كتابچه هاي راهنما o

–         تشكيل تيم هاي تخصصي امداد و آتش نشاني o

–         ارزيابي پيمانكاران فرعي و تهيه ليستي از پيمانكاران واجد صلاحيت o

–         داشتن دستورالعمل اجرايي مناسب براي مقابله با شرايط اضطراري و مديريت بحرانo

–          داشتن دستورالعمل اجرايي مناسب براي ارزيابي ريسك در خصوص موضوعات HSE o

–      تعيين برنامه هاي جلسات به صورت زمان بندي شده و استفاده از نتايج جلسات HSE‌در پيشبرد برنامه هاي پروژه o

–      استفاده از روشهاي اطلاع رساني براي ارتقاء سطح HSE كاركنان : نصب تابلوي اعلانات ، توزيع خبرنامه ها و پوسترهاي آموزشي o

–         تأييد سلامت وعدم سوء پيشينه كاركنان o

–         تهيه و تدوين قواينن HSE همراه با استانداردها و كدها و به روز نمودن آنها o

 
4 اصول و روشهاي اجرايي مديريت آسيب و خطر

–      برنامه هاي مديريتي مناسبي براي ارزيابي موارد آسيب  و خطر با استناد به روشهاي استاندار و معتبر وجود دارد o

–         پايش ميزان مواجهه كاركنان با كليه خطرات پيش بيني شده o

–         تهيه شناسنامه ايمني مواد (‌براي كليه مواد و مصالح به كار گرفته شده ) o

–         مديريت صحيح براي استفاده از تجهيزات حفاظت فردي (PPE)، و آموزشهاي مناسب مربوطه o

 
5 برنامه ريزي و روشهاي اجرايي

–      استفاده از دستورالعملها و روشهاي اجرايي مناسب از جمله PTW ها و قابليت دسترسي كليه پرسنل به قوانين o

–         تجديد نظر و به روز رساني قوانين o

–         استفاده از تجهيزات مناسب و تهيه ليستي از كليه تجهيزات مورد استفاده در پروژه o

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لينک دانلود تحقيق : دستورالعمل اجرايي مديريت HSE پيمانكاران

Author: آرتین جوهری