پایان نامه ارشد:تعیین اعتماد و وفاداری مشتریان در هتل¬های


بازاریابی رابطه­ای و بازاریابی سنتی

روش انجام عملیات بازاریابی تغییر کرده است چرا که زمینه­ای که بازاریابی در آن صورت می­گردد تغییر کرده است. منظور از زمینه، مواردی چون فاصله­ی فیزیکی، زمان، اقتصاد، قانون زداییها، انتظارات مشتری و فناوری اطلاعات نوین است. فهم ماهیت این تغییرات حائز اهمیت بسیاری است (لیندگرین و همکاران، ۲۰۰۴). امروزه بسیاری فروشندگان مجدداً سعی در برقراری روابط با مشتریان فعلی و جدید خود دارند تا از طریق بسط روابط بلند مدت، وفاداری آنها را افزایش دهند.

برخی سازمان­ها بطور اثربخشی در این رقابت جدید وارد شده و با بکارگیری اصول بازاریابی رابطه­ای بطور استراتژیک، به موفقیت دست می­یابند. سازمان­ها بطور فزاینده­ای بر ایجاد، توسعه حفظ مبادله تمرکز نموده­اند که به آن بازاریابی رابطه­ای می­گویند و در برابر بازاریابی سنتی تمرکز بر ایجاد و انجام مبادله می­باشد و کمتر بر حفظ روابط تأکید می­شود (لیندگرین و همکاران، ۲۰۰۴). در شکل ۲_۱۱  تفاوت این دو رویکرد قابل مشاهده است.

با این همه باید در نظر داشت سازمان­ها عموماً از رویکردی تکثرگرا[۱] در زمینه فعالیت­های بازاریابی خود استفاده می­کنند، یعنی بکارگیری توأم بازاریابی رابطه­ای و بازاریابی سنتی. برای نمونه، برودای و دیگران[۲] (۱۹۹۷)، به مطالعات میدانی گسترده­ای در این زمینه پرداختند؛ نتایج حاصل از این مطالعات به هیچ وجه نشانگر یک پارادایم شیفت کامل در زمینه بازاریابی رابطه­ای نبود، در مقابل نتایج نشان می­داد که هنوز بسیاری از سازمان­ها به بازاریابی سنتی تمایل دارند و همراه با آن از درجات مختلفی از بازاریابی رابطه­ای بهره می­جویند. برودای و دیگران این معقوله را رویکرد تکثرگرای بازاریابی نامیده­اند ( سین و دیگران، ۲۰۰۵).

[۱]– Pluralistic Approach to Marketing

[۲] -Brodie and et al

مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی رابطه­ای

در متون بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی رابطه­ای کاملاً به جای یکدیگر به کار می­روند اما تفاوت­هایی با یکدیگر دارند. تعاریف گوناگونی برای بازاریابی رابطه­ای وجود دارد؛ برای مثال، بری (۱۳۹۸)، بازاریابی رابطه­ای را ایجاد، بهبود و حفظ ارتباطات با مشتری تعریف می­کند. هاکر[۱] (۱۹۹۹)، نیز تعریف زیر را ارائه کرده است: اقدام پیشگامانه سازمان جهت ایجاد، بهبود و حفظ تعاملات سودمند با مشتریان منتخب (سین و دیگران، ۲۰۰۵). اخیراً با توجه به توسعه گسترده بازاریابی رابطه­ای و توجه به آن از دیدگاه جامع مدیریتی، می­توان تعریف جامع زیر را ارائه کرد:

[۱]-Huker

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل