پایان نامه ارشد:تعريف جوش ترميت


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:تعريف جوش ترميت

تعريف جوش ترميت (ASTM):

 

نوعي جوش ذوبي مي باشد كه در آن اتصال دو فلز به همديگر بعد از گرم شدن بوسيله فلزي با دماي بالا كه واكنشي آلومينوترميك راپشت سر گذاشته انجام مي شود وفلز مايع كه از واكنش اكسيد فلز وAl بدست آمده است بعنوان فلز پر كننده عمل مي كند.اين پروسه جزء پروسه­هایThermochemical Welding  می باشدو در گروه Minor Welding Process که دارای استفاده های خاص وموردی می باشند قرار می گيرد.

2-تاريخچه فرايند جوشكاري ترميت:

يكصد و بيست سال پيش 1898 پروفسور دكتر هانس گلداشميت در شهر اسن آلمان موفق به استخراج فلزات سخت از اكسيد آنها بر پايه واكنش احياي اكسيد توسط يك احيا كننده مناسب شد.

اين روش در سال 1920 در جوش ريل تراموا در آمريکا بکار گرفته شد البته در بعضی منابع بکارگيری زودتر اين روش در آلمان اشاره شده است. در سال 1933 از جوش ترميت برای گسترش ريلهای طويل استفاده شد و استفاده از اين جوش در مصارف الکتريکی از سال 1938 آغاز شده است.پيشرفتهای اين روش در طی جوشکاری ريلها در بخش بعدی آورده شده است.

3- فرايند جوشكاري ترميت:

اكسيدهايي كه توسط آلومينيوم احيا مي شوند واكنش احيا به واكنش آلومينوترمي معروف بوده و اين واكنش اساس فرايند جوشكاري ترميت مي باشد. واكنش آلومينوترميك مربوط به احياي آهن بصورت زير نوشته مي شود:

Fe­­2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe + 760KJ at 2450°c

1Kg (thermite) = 524g(Fe) + 427g(Al2O3) + 181500 cal

در اين فرايند واكنش بين اكسيد آهن و آلومينيوم رخ داده و در نهايت مذاب آهن و اكسيد آلومينيوم

توليد مي شود. دماي واكنشc  ˚ 2800 – c  ˚ 2400 مي باشد. مطالعات انجام شده روي مكانيسم واكنش آلومينيوم با اكسيد آهن، نشان داده است كه اين واكنش در دو مرحله يكي در دمايc  ˚960 و ديگري در دمايc ˚1060 انجام مي شود. در دماي c  ˚960 محصولات واكنش Fe2O3  و Al2O3 مي باشد كه بصورت زير نوشته مي شود:

9Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 6 Fe2O3 + 6FeO

درمرحله بعدي كه دردمايc ˚1060 انجام ميشود، Fe،FeAl2O4 و Al2O3 بصورت زير بوجود مي آيد:

Fe2O3 + 2Al = Al2O3  + 2Fe

3Fe2O3 + 2Al = 5FeO + FeAl2O4

دو مرحله واكنش از نتايج آزمايشات DTA استنياط مي شود كه در شكل 1 ارائه شده است. عمده ترين كاربرد فرايند ترميت در جوشكاري ريلهاست كه در سراسر جهان براي جوشكاري ريل و ايجاد خطوط مداوم استفاده مي شود بطوريكه اين فرايند از سال 1906 ميلادي براي اتصال ريلها براي ايجاد خطوط طويل و يا تعميرات آنها استفاده مي شده است. در ابتدا از واكنش ترميت فقط براي گرم كردن دو سر ريل استفاده مي شد و آن را به دماي مناسب براي تغيير شكل گرم مي رساند.

شكل1: نتايج آزمايشات DTA

و سپس با اعمال فشار اتصال ناقصي ايجاد مي شد. بدين ترتيب كه مذاب حاصل از واكنش ترميت داخل قالبي كه در دو سر ريل نصب شده ريخته مي شد و دو سر ريل را گرم مي كرد. در سال 1920 ميلادي، اصلاحات زيادي در رابطه با فرايند جوشكاري ترميت انجام شد و بعنوان نمونه دو سر ريل قبل از ريختن مذاب تا دمايc ˚ 900 با مخلوط هوا و بنزين گرم مي شد. از ديگر كاربردهاي جوشكاري ترميت مي توان به اتصالات فولاد به مس، مس به مس، تعمير عيوب قطعات ريختگي سنگين، جوشكاري آرماتورهاي مورد استفاده در سازه ها و اتصال كنداكتورهاي با پايه مس اشاره كرد.

در سال 1938 از گاز پروپان براي پيشگرم كردن استفاده شد و در سال 1939 به اين گاز اكسيژن نيز اضافه شد. در همان سال جوشكاري پرسي جاي خود را به فرايند جوشكاري ترميت كه امروزه استفاده مي شود داد.

ساير واکنشهای آلومينوترميکی به همراه گرمای آزادشده در آنها وماکزيمم دمای واکنش بصورت زیر می باشد:

With Iron:

3Fe3O4 + 8Al = 9Fe + 4Al2O3 + 3010 KJ/mol     (3090)

Fe2O3 + 2Al = 2Fe + Al2O3 + 759 KJ/mol     (2960)

FeO + 2Al = 3Fe + Al2O3 + 783 KJ/mol     (2500)

 

With Copper:

3Cu2O + 2Al = 6Cu + Al2O3 + 1089 KJ/mol     (3140)

3CuO + 2Al = 3Cu + Al2O3 + 1152 KJ/mol     (4865)

 

With Nickel:

3NiO + 2Al = 3Ni + Al2O3 + 864 KJ/mol     (3170)

 

With Chromium:

Cr2O3 + 2Al = 2Cr + Al2O3 + 2287 KJ/mol     (2975)

 

With Manganese:

3MnO + 2Al = 3Mn + Al2O3 + 1686 KJ/mol     (2425)

3MnO2 + 2Al = 3Mn + 2Al2O3 + 4256 KJ/mol     (4990)

ميل تركيبي اكسيژن با Al و فاصله زياد اکسيد آن باساير اکسيدهای بالا دردياگرام الينگهام اساس واكنشهای بالا می باشد.اين واکنشها غير انفجاري و پيشرونده ميباشند وازگرمای آنها می توان به روشهای گوناگون استفاده نمود. منظور از پيش رونده بودن واکنشها اين است که با شروع واکنش در يک نقطه گرمای ايجاد شده، انرژی اکتيواسيون لازم برای ادامه واکنش را در ساير نقاط مهيا می کند.

جوشکاری ترميت شامل ملاحظات گوناگون سه شاخه مهم ريخته گري ، ترموديناميك و جوشكاري

 

می باشد.

فرايند جوشكاري ترميت كه ذكر مختصري از تاريخچه و نحوه اتصال آن مرور شد بطور وسيعي در اتصال ريلها در كشورهاي مختلف از جمله آمريكاي شمالي استفاده مي شود. در اين كشور سالانه حدود 400000 بند جوش ترميت در احداث خطوط جديد و نگهداري خطوط قديمي ايجاد مي شود.در راه آهن ايران نيز كه داراي 6752 كيلومتر خط آهن مي باشد تاكنون 5500 كيلومتر از خطوط جوشكاري طويل شده است.

4-كنترل دما در جوش ترميت:

 

گرمای آزاد شده برای واکنش اکسيد آهن در حالت ايده آل دما را تا 3088 درجه سانتيگراد ميرساند.

تلفات در اثرتشعشع و هدايت دما را تا 2700 درجه سانتيگراد كاهش می دهدامابا توجه به اينکه

دماي جوش آلومينيوم 2500 درجه سانتيگراد دما باید به کمتر از اين مقادير کاهش يابد. اين عمل توسط مواد افزودني به پودر ترميت انجام می شودو دما تا حد مطلوب كنترل می شود.

مواد افزودني علاوه بر کنترل دما به منظورسرباره سازي، كنترل سياليت، ريز دانه كردن، افزايش مقاومت به سايش و قابليت ماشين كاري، افزايش مواد پركننده استفاده می شوند.بطور كلي در كنترل خواص جوش كنترل عناصر آلياژی بسيار بحراني می باشد زيرا افزايش مواد افزودنی از حد مطلوب باعث

سرد شدن مذاب و عدم جدايش سرباره و کم بودن آن نيز باعث عدم کنترل دما وخواص می شود.

دماي انجماد سرباره 2040 درجه سانتيگراد می باشد ودما نبايد از اين مقدار کاهش يابد. بنابراين

محدوده كاري جوش ترميت فولادها 2480-2100 درجه سانتيگراد مي باشد.

5- روشهاي مختلف جوشكاري ترميت:

جوشكاري ترميت داراي روشهاي گوناگوني مي باشد كه شامل جوشكاري ذوبي، فشاري و لحيم كاري است كه بطور خلاصه توضيح داده مي شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

تعريف جوش ترميت