پایان نامه ارشد:تاثیر جو سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان گمرک در شهرستان مهران


تعریف عملیاتی متغیرها

.در این تحقیق تعارض در محیط کار بدون بعد می­باشد که با استفاده از پرسشنامه­ای استاندارد، اندازه­گیری می­شوند. نمره­ای که پاسخ‌گویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­دهند، میزان تعارض در محیط کار را اندازه­گیری می­کند.

فرسودگی شغلی شامل فرسودگی هیجانی، فرسودگی شخصیت­زدایی و فرسودگی نقصان تحقق شخصی می‌باشد که با استفاده از پرسشنامه­ای استاندارد که برای این کار در نظر گرفته شده است، اندازه گیری می­شود. نمره‌ای که پاسخگویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­دهند میزان فرسودگی را اندازه­گیری می­کند.

در این پژوهش جو سازمانی بدون بعد می­باشد که با استفاده از پرسشنامه­ای استاندارد که برای این کار در نظر گرفته شده است، اندازه­گیری می­شود. نمره­ای که پاسخ­گویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­دهند میزان جو سازمانی را اندازه­گیری می­کند.

۱-۱۰- انوع متغیرها

متغیر پیش­بین: در این تحقیق تعارض در محیط کار و جو سازمانی به عنوان متغیر­های پیش­بین در نظر گرفته شده است.

متغیر ملاک: در این تحقیق فرسودگی شغلی و جو سازمانی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است.

 

۱-۱۱- ساختار کلی طرح

همان­طور که در شکل ۱-۱ نشان داده شده است، این پایان­نامه از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول، کلیات پژوهش شامل تعریف موضوع و بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، سوال­های پژوهش، فرضیه­های پژوهش، روش تحقیق، روش و ابزار گرد­آوری اطلاعات، جامعه آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه، روش تجزیه و تحلیل داده­ها، قلمرو پژوهش و تعریف متغیر­ها یا مفاهیم اساسی پژوهش (به صورت مفهومی و عملیاتی) مورد برسی قرار گرفته است. فصل دوم بررسی ادبیات موضوع بوده و به دنبال آن در فصل سوم روش تحقیق و مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها آورده شده است و فصل پنجم به نتایج یافته­ها، برداشت­های حاصل از تحلیل‌ها، دستاورد­ها و پیشنهادات به تحقیقات آتی اختصاص یافته است.

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
فصل اول: کلیات پژوهش

کل ۱-۱ ساختار کلی طرح

 

۱-۱۲- خلاصه فصل اول

در این فصل مسئله تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق تشریح شد. کاربرد، فرضیات، نوع و قلمروی تحقیق به تفصیل بیان گردید و نهایتاً تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی، مطرح گردید.

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید