پایان نامه ارشد:بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر ایلام در سال تحصیلی 85-84


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی  شهر ایلام در سال تحصیلی 85-84

مقدمه

هر جامعه ای برای پیشرفت و رشد در ابعاد مختلف اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و … نیاز به افرادی دارد که از نظر روانی و جسمانی سالم باشند. با توجه به اینکه کودکان امروز، صاحبان بلافصل آینده جامعه هستند، سلامتی و بیماری آنان در سلامتی و بیماری جامعه فردا و نسلهای آینده اثراتی قابل توجه خواهد داشت. بنابراین، لازم است به سلامت روانی-جسمانی این قشر عظیم بیشتر توجه شود و گامهایی اساسی در جهت پیشگیری و درمان بیماریها و اختلالات روانی و رفتاری آنان برداشته شود. در مجموع، تحقيقات معتبر انجام شده در جهان نشان داده اند كه ميزان اختلالات رفتاري در كودكان سنين دبستاني در مناطق مختلف متغير بوده و معمولا بين 2 تا 12 درصد است كه در غالب موارد بررسي شده، ميزان شيوع اين اختلالات در پسران بيشتر از دختران بوده است. علاوه بر آن نتایج بررسيهاي انجام شده نشان می دهد كه ميزان شيوع اين اختلالات در دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دبستان بيش از ساير پايه هاست(1).

بررسي آماري ده كشور اروپايي و نيز نتايج مطالعات شيوع شناسي در 11 شهر و استان كشورمان نشان داده است كه عواملي همچون نابساماني هاي درون خانواده (عدم سازگاري والدين، سرزنش، تهديد، انضباط ضعيف، تحصيلات پايين والدين، فقر اقتصادي)، عوامل مربوط به مدرسه مانند روابط معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با يكديگر، وضعيت تحصيلي، كيفيت و امكانات آموزشي، همچنين سن، جنس، هوش به عنوان (عوامل وراثتي) و عوامل فرهنگي و اجتماعي، مهمترين علل بروز اختلالات رفتاري هستند(2).  بنابراین، شناخت دقیق و علمی مشکلات روانی و رفتاری کودکان و شیوع شناسی اختلالات رفتاری آنان اولین گام در جهت پیشگیری و درمان آنهاست.

هدف اصلی این مطالعه، تعیین میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر ایلام در سال تحصیلی 85-84 بوده است كه به منظور، تعیین درصد اختلالات رفتاری دانش آموزان دبستانی به تفکیک جنس و نوع اختلال، رابطه بین عواملی همانند میزان تحصیلات، ترتیب تولد، وضعیت تحصیلی، شغل والدین، سن و جنس با اختلال رفتاری و ميزان همبستگي اختلالات رفتاري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مد نظر قرار گرفت.

مواد و روش ها

جامعه آماری: جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر ایلام در سال تحصیلی 85-84 تشکیل داده است. كل جامعه 15283 نفر بوده که تعداد 7425 نفر از آنها دختر و 7858 نفر آنها پسر بودند.

براي تعيين اعضاي نمونه از روش غربالگري استفاده گرديد. با توجه به این که معلمان، مديران و معاونين مدارس ارتباطی طولاني و نزديك با دانش آموزان دارند، توسط محققين، مشخصات و ويژگيهاي كــودكان و دانش آموزان داراي اختلال رفتاري بصورت كتبي و شفاهي در اختيار آنان قرار گرفت و سپس از آنان خواسته شد كه دانش آموزاني كه چنين ويژگيهايي دارند را معرفي نمايند، كه در نهايت از مجموع دبستانهاي ابتدايي شهر ايلام تعداد 840 نفر بدين شيوه و با رعايت ملاحظات اخلاقي شناسايي و مورد بررسي قرار گرفتند. ضمناً تعداد 370 نفر از اعضاي نمونه دختر و 470 نفر پسر بودند.

ابزار پژوهش : ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر (Rutter) فرم ویژه معلمان بوده است. این پرسشنامه شامل 30 سوال بود که تعداد 24 سوال آن مستقیماً استخراج شده و تعداد 6 سوال نیز با توجه به فرهنگ و ویژگیهای خاص جامعه آماری به آن افزوده شده است. پرسشنامه ها توسط معلمان تکمیل شده (اطلاعات فردی و خانوادگی آنان مانند شغل والدین، معدل سال قبل و… توسط مدیران و دفترداران تکمیل گردید) و دامنه نمرات اکتسابی از صفر تا 60 متغیر بود. کسب نمره بالا به منزله وجود اختلال رفتاری (بیش از 9) و کسب نمره پایین تر از 9 نشانه بهنجاری است. اما به دلیل اینکه نمونه های این تحقیق به شیوه غربالگری انتخاب شده اند، همه کودکان انتخاب شده سطحی از اختلالات رفتاری را نشان دادند.

روش تحقیق: در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی برای نشان دادن فراوانیها و درصدهای آنها، و نیز برای بررسی سطح معنی داری از روشهای آمار استنباطی نظیر همبستگی و آزمون 2x استفاده شده است.

یافته های پژوهش: میزان کلی شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر ایلام 5/5 درصد بود که از این میزان 42/2 درصد مربوط به دختران و 08/3 درصد به پسران اختصاص داشته است. این اطلاعات نشان داده که شیوع اختلالات رفتاری در پسران به میزان 66/0 درصد بیش از دختران بوده است(جدول شماره 2،1).

بیشتـرین میزان شیوع اختلالات رفتاری در پسران و دختران، مربوط به اختلال بیش فعالی-کمبود توجه (در پســران 02/1 درصد و در دختــران 66/0 درصد) بود، و کمترین میزان شيوع، مربوط به اختلال رفتارهای نــاســازگارانه (در پسران 43/0 درصد و در دختران 18/0 درصد) بدست آمد( جدول شماره 4 ).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر ایلام در سال تحصیلی 85-84