پایان نامه ارزیابی GIS مبنای آسیبپذیری مساکن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه هرمزگان

پردیس دانشگاهی قشم

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

عنوان:

ارزیابی GIS مبنای آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله با استفاده از AHP

(مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر میناب)

استاد راهنما:

دکتر رسول مهدوی

استاد مشاور:

دکتر علی درویشی بلورانی

 

فهرست مطالب:

1 فصل اول………………………………………… 8

1-1. مقدمه……………………………………… 9

1-2. بیان مسأله……………………………………… 9

سؤال‌های اصلی تحقیق………………………………………. 10

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………. 10

1-4. پیشینه تحقیق………………………………………. 36

1-5. فرضیه‌های تحقیق………………………………………. 11

1-6. اهداف اساسی تحقیق………………………………………. 11

1-7. جمع‌بندی کلی………………………………………. 11

2 فصل دوم……………………………………… 12

2-1. شهرها و مخاطرات طبیعی…………………………………….. 13

2-2. خطر زلزله در شهرها ……………………………………..13

2-2-1. خطر زلزله……………………………………… 13

2-2-2. آسیب‌پذیری در زلزله……………………………………… 14

2-2-3. بحران زلزله…………………………………….. 14

2-3. انواع بحران………………………………………. 15

2-4. زلزله و بحران ناشی از آن………………………………………. 15

2-5. منابع لرزه‌ای………………………………………. 16

2-6. شدت و بزرگی زلزله……………………………………… 16

2-7. آسیب‌ها و خسارات ناشی از زلزله……………………………………… 16

2-7-1. خسارات وارد بر زمین…………………………………….. 17

2-7-2. خسارت وارد بر سازه‌ها…………………………………….. 17

2-7-2-1. خسارت وارد بر ساختمان‌ها…………………………………….. 18

2-7-2-2. خسارت وارد بر سازه‌های غیر ساختمانی……………………. 18

2-7-2-3. خسارت وارد بر شریان‌های حیاتی……………………………… 18

2-7-2-4. خسارات ناشی از حوادث ثانویه………………………………… 18

2-8. گسترش فیزیکی شهرها و افزایش آسیب‌پذیری……………………. 18

2-8-1. ایمنی شهری………………………………………. 19

2-8-2. آسیب‌پذیری شهری………………………………………. 20

2-8-3. ساختار شهر……………………………………… 20

2-8-4. بافت شهر……………………………………… 21

2-9. فرسایش و فرسودگی………………………………………. 23

2-10. عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهرها…………………. 23

2-10-1. تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی………………………………….. 25

2-11. برنامه‌ریزی شهری و آسیب‌پذیری شهرها……………………….. 25

2-12. ارتباط بین کاربری زمین و آسیب‌پذیری در برابر زلزله…………….. 26

2-13. مدیریت بحران………………………………………. 27

2-14. نقش GIS در مدیریت بحران………………………………………. 28

2-14-1. GIS و فاز کاهش اثرات………………………………………. 29

2-14-2. GIS و فاز آمادگی………………………………………. 29

2-14-3. GIS و فاز پاسخگویی………………………………………. 29

2-14-4. GIS و فاز بازسازی………………………………………. 30

2-15. نقش برنامه‌ریزی شهری در مدیریت بحران (زلزله)…………30

2-16. تصمیم‌گیری………………………………………. 30

2-16-1. تصمیم‌گیری مکانی………………………………………. 31

2-16-1-1. تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) …………………..31

2-16-1-1-1. مدل‌های گسسته و پیوسته……………………. 33

2-16-1-1-2. مدل های جبرانی و غیر جبرانی………………… 33

2-16-1-1-3. نمونه‌های فردی و گروهی………………………… 33

2-17. روش‌های‌ وزن‌دهی‌……………………………………..34

2-17-1. فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی( (AHP……………………..

2-18. مجموعه‌های فازی و عارضه‌های فازی……………………. 35

3 فصل سوم……………………………………… 42

3-1. موقعیت جغرافیایی شهر میناب……………………………… 43

3-1-1. ویژگی‌های طبیعی و زمین‌شناسی منطقه………………. 44

3-1-2. اقلیم شهر میناب………………………………………. 45

3-2. بلایای طبیعی به ویژه مسائل مربوط به زلزله‌خیزی و جایگاه اراضی در مدیریت بحران……46

3-3. نظام فضایی و تقسیمات کالبدی شهر میناب………….46

3-4. معرفی کلی بافت‌های فرسوده و مسئله‌دار شهر میناب……..47

3-5. گونه‌بندی بافت‌های فرسوده شهر میناب……………….47

3-5-1. بافت قدیمی………………………………………. 48

3-5-2. بافت میانی………………………………………. 48

3-5-3. بافت حاشیه‌ای جدید……………………………………… 48

3-6. بررسی زیرساخت‌های شهری………………………………. 49

3-7. بررسی کاربری‌های بافت فرسوده شهر…………………….. 49

3-8. ایجاد پایگاه اطلاعاتی………………………………………. 51

3-8-1. گردآوری و آماده‌سازی داده……………………………………… 51

3-8-2. طراحی پایگاه اطلاعاتی………………………………………. 52

3-9. تلفیق روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)…..52

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید