پایان نامه ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان


دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

استاد راهنما: دکتر مصطفی ستاک

استاد مشاور: دکتر فرید خوش الحان

 

پایان کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع

شهریور ماه 1389

فهرست مطالب

عناوینصفحات
فصل اول : کلیات تحقیق1
       1-1 انتخاب حوزه تحقیق2
      1-2 بیان خلاصه ای از مسئله و پرسش آغازین2
       1-3 ضرورت انجام تحقیق4
       1-4 نوآوری های تحقیق5
       1-5 اهداف تحقیق6
       1-6 نحوه بررسی ادبیات موضوع7
       1-7 کلید واژگان جستجو7
فصل دوم :  مروری بر ادبیات موضوع8
       2-1 مدیریت زنجیره تامین9
       2-2 تاریخچه و روند تکامل مدیریت زنجیره تامین10

2-2-1 دهه 1950 و 1960

10
ز

2-2-2 دهه 1970

11
             2-2-3 دهه 198011
             2-2-4 دهه 199011
       2-3 عملیات اصلی زنجیره تامین12
             2-3-1 عملیات تامین منابع و تدارکات13
                   2-3-1-1 خرید14
                   2-3-1-2 مدیریت مصرف15
                    2-3-1-3 انتخاب فروشنده15
                    2-3-1-4 مذاکره قرارداد16
                    2-3-1-5 مدیریت قرارداد17
       2-4 تاریخچه مساله انتخاب تامین کنندگان18
       2-5 روش های حل مسئله انتخاب تامین کنندگان22
             2-5-1 روش های تحلیلی22
             2-5-2 تکنیک های هوش مصنوعی22

2-5-3 تکنیک های MADM

24
ح

2-5-4 مدل های ریاضی

25
             2-5-5 مدل های آماری27
             2-5-6 تئوری مجموعه های فازی27
       2-6 بررسی ویژگی های مختلف مساله انتخاب تامین کنندگان29
             2-6-1 تعین اندازه سفارشات به تامین کننده ها29
             2-6-2 مدل های چند دوره ای30
             2-6-3 مدل های موجودی30
       2-7 جمع بندی31
 فصل سوم : شرح مسائل مختلف و پیش فرض های آن32
       3-1 مقدمه33
       3-2 مدل سفارش یک محصول خاص33
       3-3 معیارهای مهم به کار گرفته شده در انتخاب تامین کنندگان35
       3-4 مدل سفارش همزمان چند محصول37
       3-5 مدل انتخاب ترکیب بهینه وسائل حمل و نقل40

3-6 مدل انتخاب تامین کنندگان با حداقل کردن هزینه های موجودی و نگهداری کالا

41
       3-7  جمع بندی42
فصل چهارم: معرفی مدل های ارائه شده       43
       4-1 مقدمه  44
       4-2 معرفی مدل پیشنهادی تک محصولی   44
             4-2-1 پارامترهای مدل تک محصولی44
             4-2-2 فرمولسازی ریاضی45
             4-3 مدل سفارش همزمان چند محصول47
             4-3-1  پارامترهای مدل سفارش همزمان چند محصول47
             4-4 مدل انتخاب تامین کنندگان به همراه انتخاب وسایل حمل و نقل50
             4-4-1 پارامترهای مدل51
             4-4-2 فرمولسازی ریاضی52
             4-5 پارامترهای مدل انتخاب تامین کنندگان با در نظر گرفتن هزینه های موجودی54
             4-5-1 فرمولسازی ریاضی55
       4-6 جمع بندی57

فصل پنجم : نتایج عددی

58
      5-1 مقدمه59
      5-2 تکنیک های تصمیم گیری چند هدفه و برنامه ریزی آرمانی59
      5-3 تبدیل مدل غیر خطی چند هدفه به مدل غیر خطی تک هدفه63
     5-4 نتایج عددی برای مدل سفارش تک محصولی67
     5-5 مثال های عددی مدل سفارش همزمان چند محصول71
     5-6 نتایج عددی برای مدل انتخاب ترکیب بهینه وسایل حمل و نقل77
     5-7 نتایج عددی برای مدل انتخاب تامین کنندگان با احتساب هزینه موجودی و نگهداری81
فصل ششم: نتیجه گیری84
     6-1 نتایج کسب شده85

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان جدولصفحات
جدول2-1 دسته بندی مقالات مختلف21
جدول 5-1 تعداد متغیر ها،محدودیت ها و محدودیت های غیر خطی65
جدول 5-2 تعداد متغیر ها، محدودیت های مسئله با ابعاد مختلف66
جدول 5-3 شبکه تامین بهینه برای مدل تک محصولی67
جدول 5-4 مثال عددی برای مدل تک محصولی70
جدول 5-5 ضریب مصرف مواد اولیه مختلف در محصولات71
جدول 5-6 پاسخ های بهینه بدست آمده برای مسائل مختلف74
جدول 5-7 پاسخ های بهینه بدست آمده برای مدل با ابعاد بزرگتر76
جدول 5-8 پاسخ های بدست آمده برای مسائل حمل و نقل77
جدول 5-9 پاسخ های بدست آمده برای مسائل حمل و نقل با سایز بزرگ79
جدول 5-10 محصولات و مواد اولیه تولیدی به وسیله هر تامین کننده81
جدول 5-11 ضریب مصرف هر یک از مواد اولیه در محصولات81
جدول 5-12  پاسخ های بهینه حاصل از حل مدل81
فهرست شکل ها و نمودار ها

عنوان شکل و نمودار

صفحات
شکل 2-1 زنجیره تامین ساده9
شکل 2-2 زنجیره تامین توسعه یافته10
شکل 2-3 سیر تکاملی زنجیره تامین12
شکل 2-4 عملیات زنجیره تامین13
نمودار 2-5 توزیع مقالات هوش مصنوعی23
نمودار 2-6 توزیع مقالات MADM25
نمودار 2-7 توزیع مقالات مربوط به مدل های ریاضی26
نمودار 2-8 تعداد مقالات فازی منتشر شده در هر سال27
شکل 2-9 مقالات ترکیبی روش AHP با سایر روش ها28
نمودار 2-10 نسبت تعداد مقالات تکی و ترکیبی در 10 سال اخیر29
شکل 3-1 شبکه تامین قطعه مورد نظر خریدار و مواد اولیه35
شکل 3-2 شبکه تامین مربوط به سفارش همزمان چند محصول39
شکل 5-1 روش های تصمیم گیری با اهداف چندگانه60
شکل 5-2 شبکه تامین بهینه برای مدل تک محصولی67
شکل 5-3 شبکه تامین بهینه برای سفارش همزمان چند محصول73

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل اول : کلیات تحقیق

  • انتخاب حوزه تحقیق

در انتخاب حوزه تحقیق همواره تلاش بر این بوده تا موضوع مورد نظر علاوه بر همراستایی با موضوعات علمی و آکادمیک روز، بخشی از نیاز حال و آینده صنعت را نیز پوشش دهد. به نحوی که علاوه بر قابلیت پیاده سازی و به کارگیری در صنایع مختلف، تاثیر بسزایی بر افزایش بهره‍وری صنعت نیز داشته باشد. نحوه انتخاب حوزه تحقیق بر اساس پیشنهاد استاد راهنما با توجه به سابقه علمی ایشان و علاقه دانشجو به این موضوع است.

  • بیان خلاصه ای از مسئله و پرسش آغازین

در رقابت‌های جهانی در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرار داد. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمی‌توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند.

در بازار رقابتی موجود،  بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار است. بر این اساس، فعالیت‌هایی نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری که قبلا همگی در لایه شرکت انجام می‍شده، اینک به لایه زنجیره تامین انتقال پیدا کرده است.‍[1] مسئله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی این فعالیت‌ها است. زنجیره تأمین شامل تمام فعالیت‌های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریان‌های اطلاعاتی و مالی مرتبط با آنها است‍ .[2]

یکی از مهمترین موضوعاتی که در مدیریت زنجیره تامین مطرح است, مسئله ارزیابی و انتخاب تامین‍کنندگان است. به ویژه در صنایع پیشرفته برای کاهش ریسک و هزینه‍های کلی اقدام به برون‍سپاری محصولات می‍نمایند. در واقع به دلیل اینکه هزینه‍های برون‍سپاری قطعات و خرید مواد اولیه اغلب بیش از 50% درصد هزینه نهایی محصول را تشکیل می‍دهند، کارخانجات سعی می‍کنند این هزینه ها را حداقل کنند .[3]‍انتخاب تامین‍‍‍کنندگان مناسب و برقراری و حفظ یک رابطه بلند مدت با آنان یکی از مهمترین وظایف کارخانجات برای کاهش هزینه‍های خرید است. به همین دلیل امروزه مفهوم‍[1]SRM (مدیریت روابط با تامین‍کنندگان) بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است [4]‍‍و .[5]‍مسئله انتخاب تامین‍کنندگان، فرایندی است که در آن با در نظر گرفتن تعدادی از معیارهای کمی و کیفی، مجموعه‍ای از بهترین تامین‍کنندگان انتخاب می شوند و به این وسیله کارایی کل زنجیره تامین افزایش می‍یابد و در نهایت سبب بهبود وضعیت رقابتی زنجیره می‍شود. در سالهای اخیر این موضوع بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته که نشان از اهمیت آن دارد.‍[6] در این میان تاثیر مواد خام و اولیه و قطعات نیمه ساخته در کیفیت محصول نهایی انکار‍ناپذیر است. بر این اساس اگر سازمانها و شرکتهای صنعتی از تامین‍کنندگانی برخوردار باشند که هم از لحاظ کیفیت مواد اولیه و هم از لحاظ کیفیت محصول تولیدی نیمه ساخته مورد تائید باشند، می‍توانند تا اندازه مناسبی از کیفیت محصول نهایی خود اطمینان داشته باشند. در حقیقت نوع ماده اولیه مورد استفاده می‍تواند تاثیر بسزایی در کیفیت و قیمت محصولات و قطعات نیمه ساخته داشته باشد و بدون شک کیفیت ماده اولیه مورد استفاده در انتخاب تامین‍کنندگان لایه اول از اهمیت زیادی برخوردار است‍.[7]

با توجه به مرور ادبیات گسترده‍ای که در زمینه انتخاب تامین‍کنندگان انجام شده است،  می‍توان دریافت که رویکردها و مدلهای متفاوتی که برای حل مسئله انتخاب تامین‍کنندگان به کار گرفته شده‍اند، همواره به انتخاب تامین‍کنندگان سطح اول که مستقیما با سازمان اصلی در ارتباطند می‍پردازند و توجهی به تامین‍کنندگان سطح دوم یا تولید‍کنندگان مواد اولیه ندارند. این در حالی است که به نظر می‍رسد اگر سازمان به تامین‍کنندگان لایه دوم توجه داشته باشد، اطمینان بیشتری نسبت به کیفیت و دیرکرد قطعات خود خواهد داشت .[8]‍به همین دلیل در این پژوهش، لایه دوم تامین نیز به صورت یکپارچه با سطح اول تامین مورد بررسی قرار می‍گیرند و تامین‍کنندگان بهینه در هر دو لایه انتخاب می‍شوند. همچنین با طراحی یک شبکه تامین میزان بهینه جریان کالاها در هر مسیر تعیین می‍شود.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید