پایان نامه (ارزیابی مدلهای تبین گر طراحی معماری به منظور ارتقاء جایگاه محتوا در آنها)


دانشگاه آزاداسلامی

 واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ معماری

 

عنوان

(ارزیابی مدلهای تبین گر طراحی معماری به منظور ارتقاء جایگاه محتوا در آنها)

 

استاد راهنما

دکتر حسن سجاد زاده

استادیاردانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………1

 

فصل1:کلیات

1-1-بیان مسأله………………………………………………………………………………………2

1-2-اهمیت وضرورت امجام تحقیق………………………………………………………….3

1-3-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………..3

1-4-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………..3

1-5-فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………4

1-6-روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………..4

 

فصل 2پیشینه تحقیق:

بخش1

2-1-1-تعاریف………………………………………………………………………………….6

2-1-2-سوابق موضوع………………………………………………………………………..7

بخش2

دیدگاه سنتی آموزش

2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………………….10

2-2-2-منابع گذشته………………………………………………………………………..10

2-2-3-نتیجه گیری…………………………………………………………………………15

 

بخش3

دیدگاه امروز آموزش

2-3-1-مقدمه……………………………………………………………………………..18

2-3-2-مدرسۀ بوزار……………………………………………………………………..18

2-3-3-مدرسۀ باهاوس………………………………………………………………….21

2-3-4-آموزش هنر و معماری در ایران…………………………………………….24

2-3-5-قیاس معماری امروز و دیروز ایران…………………………………………26

2-3-6-نتیجه گیری……………………………………………………………………..27

 

 

 

فصل3:مبانی نظری

 

بخش1:تربیت مکمل تعلیم

در جستجوی روح زندگی از طریق آموزش(هنر)

3-1-1-مقدمه…………………………………………………………………………..30

3-1-2-تفسیر یک آیه………………………………………………………………..30

3-1-3-تربیت مکمل تعلیم………………………………………………………….32

3-1-4-نتیجه گیری………………………………………………………………….42

 

بخش2(تحلیل چند شبهه)

الف:زیبایی و حقیقت در تقابل عینیت و ذهنیت

3-2-1-1-مقدمه…………………………………………………………………….44

3-2-1-2-عینیت و ذهنیت……………………………………………44

3-2-1-3-زیبایی و حقیقت در تقابل عین و ذهن……………..46

3-2-1-4-نتیجه گیری………………………………………………..49

 

 

ب:هنر برای هنر،سقوط یا اوج

3-2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………52

3-2-2-2-موافقان نظریۀ هنر برای هنر………………………………………..52

3-2-2-3-نقد مخالفان(هنر برای هنر:سقوط ارزشها)………………………53

3-2-2-4-هنر برای هنر (رسیدن به مقصود)…………………………………63

3-2-2-5-نتیجه گیری……………………………………………………………65

 

بخش3:شیوۀ صحیح آموزش هنر ومعماری(بازگشت معنا)

3-3-1-مقدمه……………………………………………………………………..67

3-3-2-بازگشت معنا…………………………………………………………….68

3-3-3-نتیجه گیری……………………………………………………………..87

 

بخش4:هنر پیشرو در کنار مردم برای احیای جامعه

3-4-1-مقدمه……………………………………………………………………..90

3-4-2-مشکلات هنر در جامعۀ امروز……………………………………….90

3-4-3-جستجوی معنا در کنار مردم……………………………………………….98

3-4-4-نتیجه گیری…………………………………………………………………..109

فصل 4:نتیجه گیری

نتایج تحقیق……………………………………………………………………………110

منابع:

کتابها…………………………………………………………………………………….113

مقالات…………………………………………………………………………………..113

اینترنت…………………………………………………………………………………114

 

فهرست ومنابع عکسها…………………………………………………………………..114

فهرست شکلها…………………………………………………………………………….114

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………..116

پیوست(مدارک چاپ کتاب)………………………………………………………117

 

چکیده:

در این نوشتار ابتدا به بررسی آموزش سنتی می پردازیم و سپس آموزش مدرن و دانشگاهی یا مدرسه ای که از چارچوب نظر و عمل در کنار هم به عمل یا نظر صرف نزدیک گشته است. به دنبال مجهولی که میتواند مهره گم شده و اصلی نابسامانیهای معاصر باشد،از تربیت معمار صحبت می شود.همچنانکه در فتوت نامه ها تعلیم در کنار تربیت معنا داشته است.برای تکمیل منظور به بیان چند شبهه پرداخته می شود.از جمله، فلسفه هنر برای هنر (وحی ای خیالی که اعتقاد به آن که ممکن است یکی دیگر از علل پیچیدگی جامعه امروز باشد)ونیز ذهنیت و عینیت و تفاوت برداشت از بیرون و عین یا درون و ذهن  تحلیل میشود. و سپس پیشنهاداتی برای آموزش بهتر معماری و هنر بیان می شود.وازچگونگی دریافت ایده و خلاقیت در ذهن و تبدیل آن به هنر یا به طور خلاصه چگونگی نزدیک کردن ذهنیت به عینیت صحبت می شود، عینیتی واقعی و فراتر از دید تک بعدی این جهانی، بگونه ای که تمام جوانب را در خود داشته باشد

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید