پایان نامه ارزیابی عملکرد محور پیاده راه 15 خرداد از دیدگاه منظر شهری


دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم اجتماعی گروه آموزشی علوم جغرافیایی

مرکز شهر ری

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان پایان نامه:

ارزیابی عملکرد محور پیاده راه 15 خرداد از دیدگاه منظر شهری

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سیاف زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر طالشی

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………… 1

مقدمه………………………………….2

1-1: بیان مسئله………………………………….. 4

1-2: سوالات تحقیق…………………………………… 5

1-3: اهداف تحقیق…………………………………… 5

1-4: فرضیات تحقیق…………………………………… 6

1-5: ضرورت تحقیق…………………………………… 6

1-6: روش تحقیق…………………………………… 8

1-7: پیشینه تحقیق…………………………………… 10

1-8: مشکلات تحقیق…………………………………… 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق…………….. 15

مقدمه………………………………….. 16

2-1: تاریخچه مبلمان شهری…………………………………… 17

2-2: خیابان و شهر………………………………….. 19

2-2-1: پیش از انقلاب صنعتی…………………………………… 19

2-2-2: انقلاب صنعتی و پس از آن…………………………………… 21

2-3:  مبلمان شهر………………………………….22

2-4: تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان  شهری…………………….. 23

2-5: نقش مبلمان شهری بر هویت شهری و شهرسازی……………..26

2-5-1: نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان……………. 27

2-5-2: نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهری……………………… 28

2-5-3: رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی…………….. 29

2-5-4: تأثیر اقلیم، مصالح، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری…………. 30

2-6:  معیارهای ارزیابی پیاده راه ها ………………………………….31

2-6-1: معیارهای اجتماعی اقتصادی…………………………………… 31

2-6-2:  معیارهای کالبدی فضایی…………………………………… 32

2-6-3: معیارهای ترافیک و دسترسی…………………………………… 33

2-6-4:  معیارهای طراحی شهری…………………………………… 34

2-7: ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی…………………………………… 35

2-7-1: پیاده راه موجب تحکم رابطه انسان و محیط شهری………………………… 35

2-7-2: پیاده راه ها عاملی برای نشاط و سرزندگی اجتماعی…………………. 36

2-7-3: نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی عابران پیاده……………… 37

2-7-4: حرکت پیاده موجد توسعه پایدار اجتماعی…………………………………… 38

2-8: ارتباط پیاده راه و حمل ونقل…………………………………… 39

2-8-1: جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار ………………………………….39

2-8-2: روش ها حمل و نقل داخلی در پیاده راه ها………………………….. 40

2-8-2-1: حمل ونقل سواره…………………………………. 41

2-8-2-2: پل ها و مسیرهای پیاده متحرک افقی و عمودی……………….. 42

2-8-2-3: تونل ها و زیرگذرهای پیاده…………………………………. 43

2-8-2-4: شبیراهه ها و پلکانهای پیاده…………………………………. 44

2-9: نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو………………………….. 44

2-9-1 الف)  نظریه های مرتبط با مبلمان شهری …………………………….44

2-9-2 ب) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با مبلمان شهری………….. 47

2-10 :نظریههای مرتبط با پیاده راههای شهری………………………………. 54

2-10-1 الف) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با پیاده راه ها…………… 57

2-11: انواع عناصر مبلمان شهری…………………………………… 59

2-12:  تعریف پیاده‌راه ………………………………….66

2-12-1: تاریخچه احداث پیاده‌راه در جهان…………………………………… 66

2-12-2: تاریخچه احداث پیاده‌راه در ایران…………………………………… 68

2-13:خلاصه و نتیجه گیری…………………………………… 71

فصـل سـوم: شناخت وضع موجود شهر تهران (مطالعه موردی منطقه 12 تهران)…….. 76

3-1: موقعیت تهران و موقعیت منطقه 12………………………………….. 77

3-2: شناخت ویژگی های طبیعی منطقه 12………………………….. 78

3-2-1: آب و هوا…………………………………. 78

3-2-1-1: تقسم بندی انواع آب و هوای استان تهران…………………. 79

3-2-2: ارتفاع از سطح دریا…………………………………. 79

3-2-3: شیب زمین…………………………………… 79

3-2-4: میزان بارش…………………………………….. 80

3-2-5: میانگین دمای سالانه………………………………….. 80

3-2-6: رطوبت نسبی…………………………………… 80

3-2-7: وزش باد………………………………….. 80

3-2-8: ژئومورفولوژی تهران…………………………………… 80

3-3: ویژگی های اجتماعی- اقتصادی، تاریخی منطقه 12…………. 83

3-3-1: مطالعات تاریخی منطقه 12………………………………….. 83

3-3-2: موقعیت اجتماعی و جمعیتی منطقه 12…………………… 86

3-3-3: مطالعات اقتصادی منطقه 12………………………………….. 89

3-4:خصوصیات کالبدی- فضایی منطقه 12……………………………. 91

3-4-1: خطوط و شبکه های ارتباطی…………………………………. 91

3-4-3: بافت فرسوده منطقه 12………………………………….96

3-5- جمع بندی………………………………….97

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق……………… 98

4-1 : آمار توصیفی…………………………………… 99

4-1-1: شاخص های توصیفی…………………………………… 99

4-1-2:  سن…………………………………… 99

4-1-3:  تحصیلات…………………………………….. 100

4-1-4: جنسیت…………………………………….. 102

4-2: آمار توصیفی سؤالات مربوط به  پرسشنامه………………. 103

4-3: معرفی پیاده راه بازار تهران……………………………………. 105

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید