پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرک­ های صنعتی استان مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها وشبکه ­های عصبی مصنوعی


دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم­ های اقتصادی-اجتماعی

موضوع:

ارزیابی عملکرد شهرک­ های صنعتی استان مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها وشبکه ­های عصبی مصنوعی

اساتید راهنما:

دکتر جواد رضائیان

دکتر بابک شیرازی

فهرست مطالب:

1- مقدمه و کلیات.. 2

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و بیان موضوع. 4

1-3- ضرورت انجان تحقیق. 5

1-4- فرضیات تحقیق.. 7

1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق. 7

1-6-محدودیت های انجام تحقیق. 7

1-7- محتوای تحقیق.. 8

2- ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 10

2-2- ارزیابی عملکرد 10

2-2-1- مقدمه. 10

2-2-2- پیشینه ارزیابی عملکرد و بررسی دیدگاه­های مختلف.. 11

2-2-3- معیارها و تکنیک­های ارزیابی و اندازه­گیری عملکرد. 13

2-2-3-1- معیارهای ارزیابی عملکرد. 13

2-2-3-2-­ تکنیک های شناخته شده در ارزیابی عملکرد. 14

2-2-3-3- تکنیک­های اندازه­ گیری عملکرد. 20

2-3- معرفی DEA ، ANNs و Neuro/DEA 24

2-3-1- معرفی اجمالی  DEA.. 26

2-3-1-1- مدل نسبت CCR.. 27

2-3-1-2- روش اندرسون-پیترسون. 28

2-3-2- معرفی ANN.. 28

2-3-2-1- آموزش شبکه. 29

2-3-2-1-1-  الگوریتم های یادگیری شبکه. 30

2-3-2-2- تناسب انتخاب ساختار با موضوع مساله. 31

2-3-2-3- ساختار شبکه های عصبی.. 33

2-3-2-3-1- شمای کلی.. 38

2-3-2-4- چگونگی پردازش اطلاعات در واحد های پردازشگر. 39

2-3-2-5- شبکه­های پرسپترون. 43

2-3-3- مدل ترکیبی شبکه­های عصبی و تحلیل پوششی داده ها (Neuro/DEA) 43

2-3-3-1- خواستگاه استفاده از مدل ترکیبیNeuro-DEA.. 43

2-4-  پیشینه تحقیق.. 45

3- روش تحقیق

3-1- مقدمه. 51

3-2- جامعه آماری. 51

3-3- شیوه گرد­آوری اطلاعات.. 51

3-4- مراحل انجام تحقیق. 51

3-5-مدل­های تحلیل پوششی داده­ها 53

3-5-1- مدل­های ورودی­محور. 53

3-5-1-1-مدل مضربی CCR ورودی محور. 53

3-5-1-2-مدل پوششی CCR ورودی­محور. 54

3-5-2-مدل­های خروجی­محور. 55

3-5-2-1-مدل مضربی CCR خروجی محور. 56

3-5-2-2- مدل پوششی CCR خروجی محور. 56

3-6- ارزیابی و تحلیل کارایی شرکت­ شهرک­های صنعتی با رویکرد تحلیل پوششی داده­ها(DEA) (مدل مضربی CCR خروجی­محور) 56

3-7- روش اندرسون-پیترسون برای رتبه بندی واحد­های کارا 58

3-8- دلایل استفاده از مدل CCR در مقایسه با مدل BCC.. 59

3-9- دلایل استفاده از مدل خروجی محور در مقایسه با مدل ورودی محور. 60

3-10- ساختار شبکه 60

3-11- الگوریتم تحلیل کارایی.. 63

4- محاسبات و یافته های تحقیق

4-1- معرفی حوزه تحقیق. 66

4-1-1- سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران. 66

4-1-2- معرفی استان مازندران. 68

4-2- نتایج تحقیق. 70

5- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری. 79

5-2- تحقیقات آتی. 79

 

فهرست اشکال

شکل (‏2‑1) روش وصل نقاط حدی. 23

شکل (‏2‑2) یک واحد تصمیم گیرنده به همراه ورودی و خروجی­ها 27

شکل (‏2‑3) مشخصات یک واحد تصمیم گیرنده 27

شکل ( ‏2‑4) نرون تک ورودی. 34

شکل (‏2‑5) نرون با بردار ورودی. 35

شکل (‏2‑6) شبکه تک لایه با S نرون. 36

شکل (‏2‑7) فرم فشرده شده یا ماتریسی شبکه تک لایه با S نرون. 36

شکل (‏2‑8) شبکه پیش خور دو لایه. 37

شکل (‏2‑9) فرم ساده شده شبکه پیش خور دو لایه میانی. 38

شکل (2‑10) پرسترون تک لایه. 42

شکل (‏3‑1) ورودی و خروجی­های شهرک صنعتی jام 56

شکل (‏3‑2) فلوچارت الگوریتم تحلیل کارایی. 64

شکل(4-1) مقایسه کارایی محاسبه شده توسطDEA  وNeuro-DEA. 74

شکل(4-1) مقایسه رتبه بندی انجام شده توسطDEA  وNeuro-DEA. 74

 

فهرست جداول

جدول (‏2‑1) تفاوت های دو نگرش نوین و سنتی ارزیابی عملکرد 12

جدول (‏2‑2) ماتریس ارزیابی عملکرد 16

جدول (2-3) توابع محرک با علائم قراردادی. 34

جدول (2-4) نتایج تحقیقات موجود در مقاله ، تحلیل کارایی فنی پالایشگاه­های نفت کشور. 45

جدول (‏3‑1) شهرک­های صنعتی مورد بررسی و مطالعه پژوهش… 51

جدول (‏3‑2) مشخصه­های متغیر­های تصمیم. 56

جدول (‏3‑3) پارامتر­های مدل بر حسب مشخصه­های تعریف شده 57

جدول (‏3‑4) متغیر­های تصمیم. 57

جدول (‏3‑5) ساختار شبکه مورد استفاده در الگوریتمNeuro-DEA.. 60

جدول (‏3-6) درصد تغییرات ورودی­ها و خروجی­های هر شهرک صنعتی. 61

جدول (‏4‑1) کارایی محاسبه شده توسط­ DEA در سال 90 و 91 و کارایی پیش­بینی شده توسط Neuro-DEA در سال90. 71

جدول (‏4‑2) رتبه بندی واحدها توسط­ DEA در سال 90 و 91 و رتبه بندی پیش­بینی شده توسط Neuro-DEA در سال 91. 72

جدول (‏4‑3) میانگین کارایی واحد­ها در ده اجرای شبکه عصبی. 74

جدول (‏4‑4) معیارهای ورودی و خروجی مربوط به هر شهرک صنعتی در سال 91. 75

جدول (‏4‑5) معیارهای ورودی و خروجی مربوط به هر شهرک صنعتی در سال 91. 76

چکیده

توسعه شهرک­های صنعتی یک سیاست مهم در بسیاری از کشورها می باشد زیرا پیشرفت این شهرک­ها منجر به تقویت صنعت و اقتصاد کشور می­گردد. شناخت آماری و رتبه بندی شهرک­ها و نواحی صنعتی برای بهبود توسعه صنایع ضروری می­باشد. لذا در این پژوهش کارایی 25 شهرک صنعتی واقع در استان مازندران با استفاده از مدل DEA[1]، [2]CCR خروجی­محور و همچنین رتبه­ی هر یک از واحدهای کارا با استفاده از مدل [3]AP در سال 90 و 91 محاسبه گردیده است. سپس  با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده­ها و شبکه­های عصبی مصنوعی(ANN)[4]، یک شبکه عصبی مصنوعی به جهت توانایی آن در پیش بینی و تحلیل کارایی و رتبه بندی واحد­ها در سال 91 به کار گرفته شده است. در نهایت مقایسه ای میان دو روش در سال 91 انجام شده است.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید