پایان نامه ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه (مطالعه موردی منطقه2شهرداری کرمانشاه)


      دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

عنوان

ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه

 (مطالعه موردی منطقه2شهرداری کرمانشاه)

استاد راهنما

دکتر مسلم رستمی

بهمن 1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

 

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

مقدمه. 3

1- 1- بیان مسئله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6

1-4- اهداف (شامل اهداف کلی و کاربردی) 9

1-4-1- هدف کلی.. 9

1-5- کاربرد نتایج تحقیق.. 10

1-6- سؤالات تحقیق.. 10

1-7- فرضیه‏های تحقیق.. 10

1-8- مشکلات و محدودیتهای تحقیق.. 10

1-9- تعاریف واژگان و مفاهیم. 11

1-9-1- محله. 11

1-9-2- شاخص ها 11

1-9-3- کیفیت… 11

1-9-4- کیفیت زندگی.. 11

1-9-5- شهر کرمانشاه 12

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه. 14

2-1- پیدایش شهر و شهرنشینی.. 15

2-1- 1- مرحله اول دگرگونی و رشد شهرها سال1300 تا 1320.. 15

2-1- 2- مرحله دوم دگرگونی و رشد شهرها سال 1320 تا 1341.. 16

2-1- 3- مرحله سوم رشد شتابان شهر نشینی تا انقلاب اسلامی.. 17

2-1- 4- مرحله چهارم ادامه شدت شتابان شهرنشینی بعد از انقلاب اسلامی.. 17

2-2- فضای شهری و ابعاد آن. 18

2-2-1- تأثیر فضاهای شهری بر وجوه مختلف یک شهر. 19

2-2-2- تاثیر فضاهای شهری بر سیما و کالبد یک شهر. 19

2-2-3- تاثیر فضاهای شهری بر وجوه فرهنگی و اجتماعی یک شهر. 20

2-3- فرایند بازساخت و شکل گیری مناطق کلانشهری.. 20

2-3-1- سنت زیبایی شناسی بصری در طراحی شهری.. 22

2-3-2- سنت ایجاد مکان شهری.. 22

2-4- تعریف کلان شهر. 23

2-4-1- تاریخچه پیدایش کلان شهر. 24

2-4-2- خصلت‌های کلان شهرها 24

2-4-2-1- سلطه عقلانیت و حسابگری در شهرها 24

2-4-2-2- پیچیدگی کلان شهرها 25

2-4-2-3- دلزدگی و یکنواختی.. 25

2-4-2-4- احتیاط، محافظه کاری در کلان شهری.. 25

2-4-2-5- کلان شهر، مرکز تحول فرهنگ مدرن. 25

2-4-2-6- عدم تجانس و ناهمگونی شهرها 26

2-4-2-7- تراکم و آلودگی محیط.. 26

2-4-2-8- تأخر فرهنگی و عدم هماهنگی انسان و ماشین.. 26

2-5- تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی.. 26

2-5-1-کیفیت زندگی شهری.. 28

2-5-2- مفهوم کیفیت زندگی.. 30

2-6- نظریه های کیفیت زندگی.. 33

2-6-1- کیفیت زندگی ناشی از برخورداری.. 33

2-6-2- کیفیت زندگی ناشی از ارتباطات… 34

2-6-3- کیفیت زندگی ناشی از کیفیتِ بودن. 34

2-6-4- کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی.. 34

2-7- دیدگاه های کیفیت زندگی.. 36

2-7-1- مکتب ساختارگرایی.. 36

2-7-2- مکتب اصلاح گرایی.. 37

2-7-3- نظریات طراحان شهری معاصر در باب کیفیات محیطی.. 37

2-7-4- مدلهای طبقه بندی کیفیت محیط شهری.. 38

2-7-4- 1- مدل لنگ: نیازهای انسانی.. 38

2-7-4-2- مدل اپلیارد:  حالت های ادراک انسانی.. 39

2-7-4- 3- مدل «کانتر» : مولفه های « مکان » 39

2-8- ابعاد اساسی در مدلهای سنجش کیفیت زندگی شهری.. 39

2-8-1- کیفیت زندگی و ابعاد سه گانه آن. 41

2-8-2- شاخص های سنجش کیفیت زندگی شهری.. 43

2-9- برنامه ریزی.. 46

2-10- دیدگاههای توسعه پایدار شهری با توجه به محیط زیست… 46

2-10-1- تعریف سازمان خواربار جهانی (فائو) 47

2-10-2- تئوریهای توسعه منطقه‌ای.. 47

2-10-3- روش منطقه‌ای‌کردن. 48

2-10-4- مناطق همگن.. 48

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید