پایان نامه ارزیابی ریسک زیست محیطی در انبار شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی


فهرست مطالب
عناوین
چکیده فارسی
 فصل اول: کلیات
1-1 بیان مساله
1-2اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3 هدفها
1-3-1 هدف اصلی
1-3-2 هدف جزیی
1-4 فرضیه ها
1-5 تعریف اصطلاحات و مفاهیم
1-5-1 خطر
1-6 – احتمال خطر1-7- شدت خطر

1-9- مخاطره

1-11- حادثه

1-12- عدم انطباق

1-15- ایمنی

1-16- فرایند ایمنی سیستم

1-17- ریسک

1-19- شناسایی ریسک

1-20- تکنیک­های شناسایی ریسک

1-25- ارزیابی ریسک

1-27- تجزیه و تحلیل ریسک زیست محیطی

1-28- سوابق پژوهشی مرتبط با مسئله

 فصل دوم: آشنایی با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی یاسوج
2-1- موقعیت جغرافیایی و وسعت استان کهگیلویه و بویراحمد
2-2 مشخصات جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد
2-3 وضعیت توپوگرافی منطقه
2-4 هیدرولوژی منطقه
2-5 موقعیت جغرافیایی یاسوج
2-6 شرکت ملی پخش فراورده­های نفتی ایران
2-7 معرفی واحد­های شرکت ملی پخش با توجه به چارت سازمانی
2-7-1 واحد مهندسی فرآورده­های نفتی
2-7-2 اداره کنترل کیفیت و سرویس­های آزمایشگاهی
2-7-3 آزمایشگاه مرکزی
2-7-4 کنترل کیفیت
2-7-5 اداره سرویس­های صنعتی و استاندارد فرآورده
2-7-6 استاندارد و فرآیند تولید
2-7-7 سوخت و انرژی2-7-8 مهندسی فرآورده­های مناطق

2-8 معرفی شرکت ملی پخش فراورده­های نفتی یاسوج

2-9 معرفی فراورده­های نفتی در مخازن شرکت ملی پخش یاسوج

2-10 وظایف مخازن

2-11 معرفی مخازن شرکت ملی پخش یاسوج

 فصل سوم: روش کار
3-1- تشریح روش HAZAN
3-1-1- تکنیک تجزیه و تحلیل خطرات به روش HAZAN
3-1-2- نحوه ارزیابی پتانسیل آسیب رسانی
3-2- تشریح روشFrank & Morgan
3-2-1-تکنیک های تجزیه و تحلیل ریسک به روش فرانک و مورگان(Frank & Morgan)
3-2-2- شاخص ریسک
3-2-3- ریسک نسبی
3-2-4- در صد شاخص ریسک
3-2-5- تعیین کل سرمایه در معرض خطر هر واحد
3-2-6- رده بندی نهایی
3-3- روش کار
3-3- 1- مبنای شناسایی و رتبه بندی جنبه ها در واحد انبار
3-3-2- جامعه، نمونه و روش انتخاب فعالیت های مهم واحد انبار بر اساس طبقه بندی فرآیندی
3-3- 3- فرآیند شناسایی جنبه های زیست محیطی3-4- شناسایی جنبه های زیست محیطی در واحد انبار

3-5-طرح جمع آوری داده های تحقیق

3-6-شیوه­ی تحلیل داده ها

فصل چهارم: نتایج، بحث و نتیجه گیری4-1 نتایج روش هازان

4-2- تفسیر ریسک­ها

4-3 نتایج روش فرانک مورگان

4-3-5- درصد شاخص ریسک

4-3-6- ریسک کلی

 فصل پنجم: پیشنهادات و منابع

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید