پایان نامه ارزیابی روش های هیدرولوژیکی برآورد بارمعلق در رودخانه


دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

عنوان

 ارزیابی روش­های هیدرولوژیکی برآورد بارمعلق در رودخانه

 (مطالعه­ی موردی: رودخانه­ های استان کهگیلویه و بویراحمد)

چکیده

 

بررسی میزان رسوبات رودخانه یکی از مسائل مهم در مهندسی رودخانه و مسائل آبخیزداری می­باشد که متخصصان و مهندسان طراح تأسیسات آبی با آن مواجه هستند، آگاهی از میزان مواد رسوبی جزء اطلاعات لازم و اولیه­ی هر پروژه­ی آبی است. برای تخمین میزان بارمعلق روابط متعددی ارائه شده، ولی پیچیدگی پدیده­ی انتقال رسوب باعث شده است بعضی اوقات نتایج دور از انتظاری به دست آید. برآورد کم بارمعلق سبب طراحی نادرست بسیاری از تأسیسات آبی می­گردد. با توجه به این امر، محققان و پژوهشگران روش­هایی را برای بهبود برآورد بار رسوبی معلق پیشنهاد کرده­اند تا بتوانند بارمعلق را با دقت و صحت بیشتری برآورد نمایند.  یکی از رهیافت مرسوم در برآورد رسوبات معلق روش­های هیدرولوژیکی می­باشند که توسط صاحب­نظران علم هیدرولوژی توصیه شده است، به منظور افزایش دقت برآورد رسوبات معلق روش­های مختلفی پیشنهاد شده است که از بهترین آنها دسته­بندی داده­ها بصورت مختلف می­باشد.

در تحقیق حاضر با استفاده از شش روش هیدرولوژیکی تک­خطی، حد وسط دسته­ها، تداوم جریان، تجمعی حد وسط دسته­ها، فصلی و دوره­ی مشابه هیدرولوژیکی رسوب معلق در ایستگاه­های هیدرومتری پنج رودخانه­ی اصلی استان کهگیلویه و بویراحمد برآورد شده است. پس از برازش روابط رگرسیونی روش­های مختلف، با مقایسه­ی درصد خطای نسبی، خطای استاندارد، ضریب بازده و ضریب همبستگی، مناسب­ترین روش­ها برای هر ایستگاه هیدرومتری انتخاب گردید. نتایج نشان داد که روش دوره­ی مشابه برای دو ایستگاه پاتاوه­ی رودخانه­ی بشار و نازمکان رودخانه­ی شاه­بهرام، روش تک­خطی برای سه ایستگاه قلات و شاه­مختار رودخانه­ی بشار و سیدآباد رودخانه­ی چم­سیاه، روش تجمعی حد وسط دسته­ها برای ایستگاه دهنوی رودخانه­ی لوداب و روش حد وسط دسته­ها و تجمعی حد وسط دسته­ها نیز برای ایستگاه تنگ­بریم رودخانه­ی شیو بعنوان روش­های بهینه انتخاب شدند.

 

کلمات کلیدی: ایستگاه هیدرومتری، بارمعلق، روش­های رگرسیونی، منحنی سنجه­ی رسوب

 

  • کلیات

مقدمه و تاریخچه

در کشورهایی مانند ایران که از مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می­گردد، ذخیره و مهار آب از جمله اهداف و برنامه­های کاربردی به شمار می­آیند. از جمله سازه­هایی که به منظور ذخیره و کنترل آب ساخته می­شوند سدها هستند، با توجه به اینکه حمل و انباشته شدن رسوبات و عدم آگاهی از میزان انتقال رسوبات می­توانند همواره بر حجم مخزن سد و همچنین بر فرسایش حوضه­های آبخیز اثرات جبران ناپذیری را بر جای بگذارند، موضوع انتقال رسوب همواره از دغدغه­ها و مشکلات اساسی مهندسان آب و زمین­شناسی می­باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید