پایان نامه ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :

اقتصاد انرژی

عنوان:

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

مطالعه موردی: (کارخانه هفت تپه خوزستان)

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم عباسی

استاد مشاور:

دکتر عباسعلی ابونوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………. 2

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………. 4

1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5

1-4 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5

5-1- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- روشها و فنون اجرایی تحقیق…………………………………………………………………………….. 6

1-7- ادبیات یا پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7

1-8- منابع مورد استفاده…………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-1- تقسیم بندی انواع منابع انرژی…………………………………………………………………………… 10

2-2- سوختهای زیستی (BIO-FUELS) و مزایای استفاده از آن …………………………………… 11

2-3- وضعیت تولید سوختهای زیستی در ایران ……………………………………………………………. 13

2-4-  پروسه تولید مورد استفاده در این طرح………………………………………………………………. 15

2-4-1- تولید اتانول از Biomass…………………………………………………………………………… 16

2-4-2- تولید اتانول از باگاس………………………………………………………………………………….. 17

2-5- خواص اتانول……………………………………………………………………………………………….. 18

2-6- انواع اتانول (الکل اتیلیک)……………………………………………………………………………….. 18

2-7- کاربرد اتانول (الکل اتیلیک)……………………………………………………………………………… 19

2-8- روند تغییرات تولید اتانول در دنیا………………………………………………………………………. 20

2-9- کالای جایگزین…………………………………………………………………………………………….. 21

2-10- اتانول به عنوان سوخت………………………………………………………………………………….. 21

2-11- مزایای زیست محیطی اتانول…………………………………………………………………………… 23

2-12- محصولات جنبی ناشی از تولید اتانول……………………………………………………………….. 24

2-13- مزایای افزودن 10% اتانول به بنزین…………………………………………………………………… 25

2-14- مزایای مهم اتانول در مقایسه با MTBE…………………………………………………………… 26

2-15- بازار جهانی اتانول ………………………………………………………………………………………. 26

2-16- تولیدکنندگان عمده اتانول ……………………………………………………………………………… 28

2-17- جایگزینی اتانول با MTBE در بنزین……………………………………………………………… 29

2-18- بررسی ظرفیت تولید اتانول در کشور………………………………………………………………… 32

2-19- بررسی میزان واردات اتانول به کشور………………………………………………………………… 34

2-20- معرفی مکان پروژه (کشت و صنعت هفت تپه خوزستان)………………………………………. 34

2-21- ویژگیهای استان خوزستان………………………………………………………………………………. 35

2-21-1- آبهای خوزستان……………………………………………………………………………………….. 35

2-21-2- آب و هوا………………………………………………………………………………………………. 35

2-21-3 – وضعیت بارندگی…………………………………………………………………………………….. 35

2-21-4 مدت روشنایی و انرژی خورشیدی…………………………………………………………………. 35

2-22- گیاه نیشکر…………………………………………………………………………………………………. 36

2-23- وضعیت تولید نیشکر در ایران…………………………………………………………………………. 36

2-24- مزیت‌های نسبی هفت تپه خوزستان………………………………………………………………….. 37

2-25- کشت و صنعت هفت تپه خوزستان………………………………………………………………….. 38

2-25-1 تاریخچه تأسیس کارخانه……………………………………………………………………………… 38

2-25-2- کشت و برداشت نیشکر در هفت تپه…………………………………………………………….. 39

2-25-3-تولید نیشکر در کارخانه………………………………………………………………………………. 40

2-25-4- فرآورده‌های جانبی تولید شکر…………………………………………………………………….. 41

فصل سوم: مبانی نظری و متدولوژی تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 44

3-1- مبانی نظری نحوه سنجش هزینه های اجتماعی………………………………………………………. 45

3-2- مروری بر مطالعات انجام شده ومبانی تئوریک……………………………………………………… 45

3-3- مروری بر روش های ارزشگذاری بر محیط زیست……………………………………………….. 46

3-3-1- روش هزینه فرصت از دست رفته(Opportunity Cost Approach)…………….. 46

3-3-2- روش واکنش – دز (Dose-Response Approach)………………………………….. 47

3-3-3- روش هزینه جایگزینی (Replacement Cost)…………………………………………….. 47

3-3-4- روش مخارج پیشگیری یا رفتار تعدیلی………………………………………………………….. 47

3-3-5- تقاضای انتسابی (Ascribe Demand)……………………………………………………….. 47

3-3-6- روش هزینه سفر (Teravel Cost Method)………………………………………………. 48

3-3-7- روش هزینه بیماری …………………………………………………………………………………… 48

3-3-8- روش قیمت گذاری لذت گرایی (Hedonic Pricing Method)……………………… 49

3-3-9- روش رفراندوم (Referendum Method)…………………………………………………. 51

3-3-10- روش ارزش گذاری مشروط (Contingent Valuation Method)………………. 51

3-3-11- روش VSL (Value Of Statistical life)……………………………………………… 51

3-3-12- دیه………………………………………………………………………………………………………. 52

3-3-13- روش درآمد…………………………………………………………………………………………… 52

3-3-14- روش بیمه……………………………………………………………………………………………… 53

3-3-15- پولی کردن اثرات خارجی منفی و مثبت ……………………………………………………….. 53

3-4- حرکت به سمت تخصیص بهینه اجتماعی وترغیب بکارگیری انرژی های پایدار……………. 54

3-5- توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………… 56

3-6- اندیشه توسعه پایدار………………………………………………………………………………………. 58

3-7- مفهوم پایداری…………………………………………………………………………………………….. 59

3-8- موانع تحقق پایداری ……………………………………………………………………………………… 60

3-9- اهداف کارکردی توسعه پایدار………………………………………………………………………….. 61

3-10- الزامات توسعه پایدار……………………………………………………………………………………. 61

3-11- تحلیل های موجود در مورد توسعه پایدار …………………………………………………………. 62

3-12- پروتکل کیوتو…………………………………………………………………………………………….. 63

3-13- استفاده از MTBE در بنزین و اثرات زیست محیطی آن……………………………………… 64

3-14- بررسی میزان آلاینده ها و هزینه های اجتماعی آنها………………………………………………. 64

3-14-1- تأثیرات MTBE بر سلامت انسان………………………………………………………………. 65

3-14-2- ورود MTBE به منابع آب………………………………………………………………………. 65

3-14-3- سرنوشت MTBE در منابع آب…………………………………………………………………. 65

3-14-4- ورود MTBE به خاک……………………………………………………………………………. 66

3-15- روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری………………………………………………………….. 66

3-15-1- روش ارزش فعلی خالص…………………………………………………………………………. 66

3-15-2- روش نرخ بازده داخلی IRR…………………………………………………………………….. 67

3-15-3- روش نسبت منافع به هزینه ها…………………………………………………………………….. 68

3-15-4- روش شاخص سودآوری…………………………………………………………………………… 68

فصل چهارم: برآورد الگو و  تحلیل فرضیه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 70

4-1- تحلیل جایگاه صنعت در سیاست های کلان اقتصادی کشور…………………………………….. 71

4-2- برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز طرح…………………………………………………………………. 72

4-2-1- برآورد سرمایه ثابت……………………………………………………………………………………. 73

4-2-1-1- زمین و ساختمان سازی……………………………………………………………………………. 73

4-2-1-2- تاسیسات و تجهیزات جانبی……………………………………………………………………… 74

4-2-1-3- تجهیزات اصلی پروسه تولید……………………………………………………………………… 75

4-2-1-4- هزینه وسائل اداری…………………………………………………………………………………. 75

4-2-1-5- هزینه وسائل نقلیه عمومی…………………………………………………………………………. 76

4-2-1-6- دانش فنی و مدیریت پروژه………………………………………………………………………. 76

4-2-1-7- هزینه های قبل از بهره برداری…………………………………………………………………… 76

4-2-2- برآورد هزینه های تولید……………………………………………………………………………….. 77

4-2-2-1- هزینه حقوق و دستمزد پرسنل…………………………………………………………………… 77

4-2-2-2- مواد اولیه……………………………………………………………………………………………… 78

4-2-2-3- هزینه تعمیر و نگهداری……………………………………………………………………………. 79

4-2-2-4- هزینه های سالانه انرژی……………………………………………………………………………. 79

4-2-2-5- سایر هزینه ها………………………………………………………………………………………… 79

4-2-2-6- هزینه بیمه…………………………………………………………………………………………….. 79

4-2-2-7- هزینه استهلاک………………………………………………………………………………………. 80

4-2-3- قیمت فروش……………………………………………………………………………………………. 80

4-2-4- محاسبه سرمایه در گردش…………………………………………………………………………….. 81

4-2-5- برآورد کل سرمایه گذاری طرح……………………………………………………………………… 81

4-3- خروجی های نرم افزار کامفار و تفسیر آنها………………………………………………………….. 82

4-4- آنالیز حساسیت…………………………………………………………………………………………….. 82

4-5- نسبت سود خالص به کل فروش……………………………………………………………………….. 84

4 -6- ارزش حال خالص (NPV) به کل حجم سرمایه گذاری………………………………………… 85

4 –7- صورت خلاصه طرح با مالیات………………………………………………………………………… 86

4-8- حساسیت IRR نسبت به تغییر نرخ تنزیل…………………………………………………………… 89

4-9-  مقایسه اقتصادی استفاده از MTBE واتانول در بنزین………………………………………….. 105

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 108

5-1- بررسی استراتژیکی جایگزینی MTBE با بیواتانول………………………………………………. 110

5-2- نتایج حاصل از تحقیق……………………………………………………………………………………. 111

5-3- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………. 113

5-3-1- پیشنهادهای حاصل تحقیق…………………………………………………………………………… 113

5-3-2- پیشنهاد برای مطالعات آتی………………………………………………………………………….. 114

پیوستها وضمائم…………………………………………………………………………………………………… 115

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………….. 120

چکیده ا نگلیسی………………………………………………………………………………………………….. 123

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش انگیزه دبیران شهرستان تاکستان (است...
پایان نامه بررسی ویژگی‌های نقاشی‌دیواری در آثار معماری زندیه
بررسی رابطه بین ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي :دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه : بررسی مفهوم حقوق بشر
دانلود پایان نامه درباره رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي