پایان نامه ارزيابي نقاط قوت و ضعف قانون آيين دادرسي كيفري


اقسام وكالت

در اين گفتار به بررسي اقسام وكالت در دادگاهها كه در قوانين مختلف ايران بدانها اشاره شده است خواهيم پرداخت:

الف- وکالت  تسخیری

در یک تعریف ساده می توان گفت: «وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود»[1].

در دعاوی کیفری، شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند و اگر متهم، توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیل تعیین نماید. اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم، قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند. البته در جرایمی که مجازات آن ها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد است چنانچه متهم، شخصاً وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین نماید حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد. البته در جرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند[2].

وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابل تغییر نمی باشد مگر در مواردیکه وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه باشند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل یا یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بی طرفی و امانت را دچار شائبه نماید[3].

بنابراين، وکالت تسخیری، وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلاء ارجاع می شود و نیز، قانون وكالت، در تعریف وکالت تسخیری (انتخابی) می گوید: «مقصود از وکالت  انتخابی وکالتی  است که  از طرف محکمه در موارد  جزائی به وکلاء ارجاع می شود»[4]. به عبارتی، می توان  گفت: چنانچه متهم استطاعت مالی ندارد و یا در مواردی که قانوناً مداخله وکیل، در دادرسی ضرورت دارد حاضر نیست وکیل معرفی نماید. در این صورت از جانب دادگاهها وکیل انتخاب می شود؛ وکیل مزبور، عنوان  وکیل تسخیری دارد.

ب- وکالت معاضدتی

وکالتی است که از طرف کانون در امورمدنی (مثل تقسیم ارث،تخلیه عین مستاجره،خلع ید،طلاق و….)به وکلای دادگستری ارجاع می شود.

برای بهره مندی از این تأسیس مفید، متقاضی (خواهان یا خوانده) باید درخواست خود را به دبیرخانه مؤسسه معاضدت مستقر در کانون وکلای هر مرکز تقدیم کند و کسانی که دور از مرکز زندگی می کنند می توانند این درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم نمایند. سپس دفتر دادگستری یا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبیرخانه معاضدت می فرستد.اگر موسسه از متقاضی توضیحاتی بخواهد و برای این امر از او دعوت کند.موارد ذیل باید به درخواست معاضدت پیوست شود.

-گواهی از کلانتری یا معتمدین محل اقامت متقاضی که دلالت بر عدم توانایی مالی او دارد.

-رونوشت مدارک دعوی

پذیرش یا رد درخواست با موسسه معاضدت قضائی است و اگر موسسه تشخیص داده که مقصود متقاضی سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می کند.

پس از وصول درخواست، شعبه عرایض آن را بررسی می کند اگر درخواست ناقص باشد نواقص را به دفتر اعلام می کند و اگر کامل باشد عقیده را در پیشرفت دعوی نوشته و در صورتیکه پیشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضائی تسلیم می کند و شعبه قضائی وکیلی را برای متقاضی تعیین می نماید.

وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم کند و نسخه دوم قرارداد را با سررسید وکالت نامه به دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستد و پس از خاتمه رسیدگی اگر موکل بنده دعوی شود و به اصطلاح محکوم له باشد یک پنجم حق الوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند مگر این که ثابت نماید که دریافت حق الوکاله قانوناً ممکن نبوده است.وکیل معاضدتی باید از جریان کار پرونده و روند رسیدگی ،شعبه قضائی کانون را مطلع سازد.

چنانچه تقاضای انتخاب وکیل معاضدتی رد شود متقاضی می تواند ظرف ده روز این تصمیم به هیئت مدیره کانون شکایت کند.رای این هیئت در خصوص رد یا پذیرش درخواست قطعی است.

همچنین کانون های وکلای دادگستری و هیئت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه، مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا اشخاصی که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخاب وکیل نیستند،می باشند. تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای پرداخت حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی است و برای تحقق این منظور روسای کل دادگاهها در حوزه قضائی با همکاری موسسات معاضدت قضائی کانون های وکلا در استان ها و هیئت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد[5].

وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی وظیفه دارند هر ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و اگر موکل محکوم له واقع گردید حق الوکاله قانونی از آن چه که وصول شد به او پرداخت می شود.

از اینرو، کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلا یا هیئت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 و یا از رؤسای حوزه قضایی، تقاضای معاضدت نمایند به این شرط که دعوی واقعی بوده و راجع به شخص متقاضی باشد.

به تجویز ماده  24 قانون وکالت  مصوب 25/11/1315 کسانی  که  قدرت تأدیه  حق الوکاله  ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند. بنابراین، وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلاء در امور حقوقی طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آئین نامه قانون وکالت  مصوب 19 خرداد 1316 به  وکلاء ارجاع  می شود[6].

 

ج- وکالت تعییني (قرار دادی)

وکالت تعیینی- که به آن وکالت قرار دادی نیز گفته  می شود- به وکالتی اطلاق می شود که هر یک از اصحاب دعوا برای دفاع  و اقامه دعوا و تعقیب آن به وکیل دادگستری اعطا می کنند.

با وجود اينكه اصل 35 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «در همه دادگاهها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند…»، در عمل با اين استدلال كه حق مندرج در اصل مذكور ناظر به رسيدگي در دادگاههاست و قابل تسري به مرحله تحقيقات مقدماتي نيست، به همان ماده 128 قانون آيين رسيدگي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره آن، اكتفا مي‌گردد[7].

امكان ممانعت از حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي و آن نيز به تشخيص واراده قاضي، به طور حتم جز اضرار به حق دفاع و جلوگيري از برگزاري يك دادرسي عادلانه و عدم رعايت حقوق شهروندي نتيجه اي در بر نخواهد داشت.

در ماده 23-125 لايحه آيين دادرسي كيغري اين حق مهم يعني حق داشتن وكيل در دادسرا در نظر گرفته شده و بازپرس نيز مكلف به تفهيم آن به متهم گرديده است: «متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شده باشد اين حق در برگ احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وكيل متهم مي‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورت جلسه نوشته مي‌شود.»، ضمانت اجراي تخلف از مقررات ماده فوق، يعني سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم، بر اساس تبصره ماده فوق الذكر، موجب بطلان تحقيقات است. در نظر گرفتن چنين ضمانت اجرايي، نشان از اهميت حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي است، امري كه جاي خالي آن در قوانين كشورمان حس مي‌گردد و از نشانه‌هاي بارز رعايت حقوق شهروندي است.

همچنين، چنانچه بازپرس، مطالعه  يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقيقات منافي نداند، مي‌تواند موارد را جهت مطالعه در اختيار متهم يا وكيل او قرار دهد.”، اين امر نيز از موارد جديدي است كه در جهت حفظ هرچه بهتر حقوق متهم در لايحه آيين دادرسي كيفري به چشم مي‌خورد[8].

1- ماده  آئین نامه  اجرائی ماده 10 قانون  تشکیل صندوق حمایت  وکلاء و کارگشایان دادگستری

2- ماده 186 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378و تبصره 1 آن

3- موارد مذکور صریحاً در ماده 187 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 احصاء شده است

1- تبصره ذیل ماده 31 قانون وکالت مصوب 1315

1- به موجب دستور العمل شماره 1 طرح جامع رفع اطاله دادرسی از تاریخ 14/8/84 تمهیداتی در جهت ایجاد تعامل بین دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی با کانون های فوق اتخاذ گردیده که ابتدا در مراکز استان ها سپس شهرستان های امکان دسترسی به وکیل معاضدتی از طریق دفاتر ارشاد قضائی تسهیل گردد.

1- ماده  12 آئین  نامه اجرائی ماده  10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

1- ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع  از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود.»

تبصره – در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.

1- ماده 24-125 لايحه آيين دادرسي كيفري

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید