پایان نامه ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد شهرستان ساوه با استفاده از روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا( (MPCA)


دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان :

 ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد شهرستان ساوه با استفاده از روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا( (MPCA)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :                                                                                 

با توجه به اینکه دفن زائدات شهری در محل های نامناسب ، می تواند سبب ایجاد آلودگی در منابع آب و خاک و همچنین انتقال بیماری ها و … گردد انتخاب مکان صحیح برای دفع زباله ها امری ضروری است . متاسفانه در کشور ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه ، در اغلب موارد مطالعات و بررسی های کافی جهت انتخاب محل دفن زباله های شهری صورت نگرفته و شهرداری ها بدون توجه به قابلیت اراضی و همچنین مسائل و مشکلات بالقوه و بالفعل انتخاب محل نادرست جهت دفن زباله های شهری ، اقدام به تخلیه و دفن زباله در اراضی حاشیه شهرها نموده اند . بنابراین جهت مدیریت صحیح پسماندهای شهری لازم است تا وضعیت موجود محل های دفن زباله و هم چنین سایر پارامترهای مدیریتی در امر پسماندهای شهری ارزشیابی گردد تا بتوان جهت حل معضلات موجود و همچنین بهبود وضعیت مدیریت پسماندها برنامه ریزی صحیح نمود . در این پژوهش محدوده شهرستان ساوه واقع در استان مرکزی به عنوان محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته شده و محل های دفن زباله در این شهرستان مورد شناسایی و ارزشیابی قرار گرفته است .جهت ارزشیابی موقعیت محل های دفن زباله در این شهرستان وضعیت موجود مکانی این محل ها بر روی نقشه های پایه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی[1] مشخص شده و ارتباط مکانی پارامترهای محیطی در این محل ها با معیارهای موجود در روش استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته است . دراین مطالعات جهت ارزشیابی محل های دفن زباله در شهرستان ساوه از روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا[2] استفاده شده و این ارزشیابی با دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست ایران مورد مقایسه قرار گرفته است . لازم به ذکر است که در حال حاضر در ارتباط با مکانیابی محل های دفن زباله شهری ، سازمان حفاظت محیط زیست ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای دستورالعمل هایی هستند که هیچ یک به طور مصوب نمی باشند و دارای ضمانت قانونی و اجرایی نیستند .ولی به هرحال در این مطالعه از دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست جهت ارزشیابی استفاده گردیده است .در این ارتباط تناسب یا عدم تناسب موقعیت مکانی محل های دفن زباله در شهرستان ساوه مورد بررسی قرار گرفته ونتایج حاکی از این است که از دیدگاه روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا محل های دفن زباله دو شهر ساوه و نوبران دارای موقعیت مناسب مکانی بوده ولی محل دفن زباله شهر غرق آباد دارای موقعیت مناسب قرارگیری نمی باشد. ولی از دیدگاه دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست ایران محل های دفن این سه شهر(ساوه،غرق آباد و نوبران) دارای موقعیت مکانی نامناسبی می باشند .  واژگان کلیدی:ارزشیابی،محل دفن،روش MPCA،سیستم اطلاعات جغرافیایی،شهرستان ساوه

علت انتخاب موضوع :   

توسعه روز افزون مناطق شهری ،گسترش بی رویه جمعیت ،افزایش مصرف مواد دارای پسماند تجزیه ناپذیر و بسیاری دیگر از دست آوردهای زندگی ماشینی باعث شده است که یکی از دغدغه های اساسی در مدیریت محیط زیست شهری چگونگی دفع و معدوم سازی باشد .

با توجه به دفع کاملا غیر اصولی و غیر بهداشتی پسماندها و به منظور کاهش پیامدهای ناشی از آن و کمک به سلامت و بهداشت شهروندان نیاز به یافتن مکان دفع زباله شهری با رعایت موازین زیست محیطی در کنار معیارهای فنی است .

در روش کلاسیک ارزیابی محل دفن کنونی ، معمولا شاخص های مختلفی را مورد توجه قرار می دهند که با توجه به موقعیت محلی ، حجم زباله انباشته شده در محل دفع و نیز پارامترهایی مانند آلودگی آب ، آلودگی هوا ، تعارض بوجود آمده با حیات وحش ، بروز آلودگی صوتی ،مشکلات زیباشناختی و هزینه های اقتصادی بوجود آمده این امر صورت می گیرد که این امر به خصوص در شرایطی که کمبود اطلاعات وجود داشته و دقت اطلاعات پایین می باشد و یا مستندسازی مرتبط با مکان های دفن کفایت و صلاحیت معمول را نداشته باشند ، ممکن است با رعایت الزاماتی نظیر بازدید محلی و انجام برخی از آزمایش ها و پایش ها همراه باشد که این امر مستلزم صرف هزینه و زمان می باشد و ممکن است منجر به اخذ تصمیمات پیشگیرانه در جهت کاهش آلودگی و یا مدیریت شرایط به وجود آمده باشد.محل های دفن زباله های شهری را  می توان در زمره پروژه های عمرانی محسوب نمود  که از اثرات بلندمدت و کوتاه مدت زیست محیطی برخوردار می باشند .کاربرد ارزیابی اثرات زیست محیطی و ارزشیابی محل های دفع کنونی می تواند به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت محیط زیست محسوب شود چنانچه از سه دهه قبل در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه معمول می باشد ، بر الزام استفاده از این نگرش برای پروژه های بزرگ عمرانی نظیر محل های دفع و دفن زباله های شهری تاکید می نماید .

مشکلات زیست محیطی محل های دفع و دفن زباله  و محیط های پیرامون آن ها از دیرباز مورد توجه مسئولین و مردم بوده است . لذا برای کاهش مسائل مرتبط با محل های دفع و دفن زباله که در سال های پیشین مورد استفاده قرار می گرفته است مسائل زیست محیطی به صورت بحرانی تری مورد توجه قرار می گیرد . با استفاده از ارزیابی محل های دفن و ارزیابی مشکلات ناشی از وجود آن ها می توان راهکارهای زیست محیطی را برای کاهش اثرات ، محدودکردن و یا ازبین بردن اثرات این محل ها اتخاذ نمود . به همین علت در این تحقیق تلاش می گردد ، مکان های دفن زباله فعلی شهرستان ساوه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت نامناسب بودن آن اقدام مدیریتی لحاظ گردد .

اهداف تحقیق:

1-معرفی روش MPCA (روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا)در مکانیابی و ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد و کاربرد آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS).

2-ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد شهرستان ساوه با استفاده از روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا( (MPCAو معیارهای مکانیابی سازمان حفاظت محیط زیست ایران .

3-بررسی مشکلات محل های دفن زباله فعلی شهرستان ساوه و ارائه راهکارهای زیست محیطی جهت کاهش آسیب های وارده احتمالی به محیط زیست و اصلاح و بهسازی محل های موردنظر .

 

مقدمه :                                                                        

دور نمودن زائدات از محل زندگی همواره بعنوان دغدغه ای برای انسان شهرنشین مورد توجه بوده است . در جوامع اولیه ،دفع زائدات در مناطق دورتر از محل زندگی افراد بعنوان راه حلی مناسب جهت دفع زباله ها تلقی می شد . با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش حجم زائدات ، دفع این مواد در حاشیه مناطق مسکونی ، به تدریج سبب ایجاد آلودگی منابع آب و خاک شده و همچنین با ایجاد کانون های آلودگی و انتقال بیماری ها ،جوامع بشری تحت تاثیرات نامطلوب این امر قرار گرفتند . بعلاوه با گسترش فعالیت های انسانی ،زباله ها دارای انواع متعددی شده که دفع برخی از آن ها همراه با دیگرزائدات در حاشیه مناطق مسکونی سبب ایجاد مشکلات متعددی در این زمینه شده است .  بنابراین در دنیای امروز، انتخاب شیوه های مناسب دفع زباله و همچنین مکان مناسب جهت این امر ،دارای اهمیت زیادی است . در کشورهای توسعه یافته سال هاست که مطالعات و بررسی های گوناگونی در زمینه دفع صحیح زباله ها و به عبارت جامع تر در ارتباط با مدیریت پسماندها صورت گرفته است استفاده از تجربیات این گونه کشورها و هم چنین ایجاد تغییرات مناسب در روش های به کار رفته با توجه به وضعیت محیط زیست کشورهای در حال توسعه از جمله ایران سودمند خواهد بود . در کشور ایران از گذشته های دور دفع زائدات در مناطق حاشیه شهرها و روستاها انجام گرفته و بندرت مطالعات و بررسی های جامع در این زمینه انجام شده است . بنابراین با توجه به اینکه با پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان ، رویکردها و روش های متعددی جهت مدیریت پسماندها ایجاد شده ،ضروری است که در ایران نیز برنامه هایی جهت مدیریت صحیح پسماند ها تدوین گردد . در این زمینه ، انتخاب محل های مناسب جهت دفع زباله های شهری دارای اهمیت زیاد است . در این مطالعه ، محل های دفع زباله در شهرستان ساوه مورد بررسی قرار گرفته و تناسب یا عدم تناسب مکانی آنها مورد مطالعه و ارزشیابی قرار گرفته است .

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.