پایان نامه ارتباط گروه درمانی به شیوه شناختی– رفتاری با احساس تنهایی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی


فصل دوم

ادبیات و پیشینه ی پژوهش

 

 

 

پیش درآمد

بدون تردید امروزه اختلال افسردگی یکی از شایع ترین اختلال روانپزشکی است. سازمان بهداشت جهانی[۱] نیز، افسردگی را در ردیف چهارم فهرست حادترین مشکلات بهداشت در سراسر جهان قرار داده(کاپلان و سادوک، ۲۰۰۰)، و پیش بینی می شود این اختلال از لحاظ فراوانی در سال ۲۰۲۰ در مرتبه ی دوم بیماری های وخیم قرار گیرد(سامپس، ۲۰۰۱). بسیاری از ما نیز در مواردی افسردگی را تجربه می کنیم. میزان شیوع افسردگی در زنان حداقل ۲ برابر مردان است و تقریباً ۲ نفر از هر صد مرد و ۴ نفر از هر صد زن، حداقل یک بار در زندگی خود به بیماری افسردگی گرفتار می شوند(بلاک برن[۲]،۲۰۰۱؛ ترجمه شمس، ۱۳۸۲، ص ۲۶). افسردگی، به قدری متداول است که گاهی به منزله ی سرماخوردگی معمولی در روان پزشکی مطرح می شود. اختلال افسردگی، اخیراً به شدت رو به افزایش گذاشته است. بدین معنی که اگر شما بعد از سال ۱۹۷۰ متولد شده باشید، ده برابر بیشتر از پدربزرگ و مادر بزرگ تان احتمال دارد که به افسردگی مبتلا شوید(روزنهان و سیلگمن[۳]۲۰۰۴؛ ترجمه­ی سید محمدی،۱۳۸۲).

طبق پیش­بینی سازمان جهانی بهداشت، تا ۲۰ سال دیگر مردم بیش از هر بیماری دیگری به اختلالات روانی مبتلا خواهند شد که از این بین، افسردگی بزرگترین بار اقتصادی و اجتماعی برای جوامع مختلف در جهان خواهد بود. آمارهای موجود نیز حاکی از آن است که افسردگی بیشترین بار بیماری ها را در بین زنان و دومین بار بیماری را در بین مردان- پس از حوادث- به خود اختصاص می دهد. همچنین شیوع مادام العمر افسردگی ۱۵ درصد است که در خانم ها میزان شیوع به ۲۵ درصد می رسد(سادوک و سادوک[۴]، ۲۰۰۷، ص۹۷).

[۱] . WHO

[۲] . Blakbern

[۳] . Rosenhan & Seligman

[۴]. Sadock & Sadock

 متن کامل پایان نامه