پایان نامه ارتباط معنویت دینی با پرخاشگری نوجوانان


عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود

۲-۲-۱۱-چارچوب نظري سلامت اجتماعی

كييز معتقد است كيفيت زندگي و عملكرد شخصي فرد را نمي توان بدون توجه به معيارهاي اجتماعي ارزيابي كردوعملكرد خوب در زندگي چيزي بيش از سلامت جسمي، عاطفي و رواني است و تكاليف و چالش هاي اجتماعي را نيز در بر مي گيرد. كييزمفهوم سلامت اجتماعي رابه معني ارزيابي فردازعملكردش در برابر اجتماع بيان مي كند.

سلامت اجتماعي به معناي کيفيت روابط فرد با افراد ديگر، نزديکان و گروه هاي اجتماعي است و شامل پاسخ هاي دروني (احساس، تفکر و رفتار) که نشانگر رضايت ياعدم رضايت فرد از زندگي و محيط اجتماعي امن است(لارسن،۱۹۹۶)

سلامت اجتماعي به توانايي فرد در تعامل موثر با ديگران و اجتماع به منظور ايجاد روابط ارضا کننده شخصي وبه انجام رساندن نقش هاي اجتماعي اشاره دارد(کييز وشاپيرو، ۲۰۰۴) . اين ابعاد اجتماعي فرد سالم ، زماني عملکرد خوبي دارد که اجتماع رابه صورت يک مجموعه معنا دار، قابل فهم و با امکان رشد و شکوفايي بداند(کييز،۱۹۹۸). سلامت اجتماعي شامل سطوح مهارت هاي اجتماعي، عملکرد اجتماعي و توانايي شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوي از جامعه بزرگتراست. شاخص هاي مهم سلامت اجتماعي شامل مشاركت فعال در زندگي اجتماعي، پذيرش مسئوليت،شناخت حقوق و وظايف خودبه عنوان يك شهروند، شناخت حقوق و وظايف ديگران و احترام به حقوق آنان، احترام به محيط زيست و تلاش در راه حفظ آن، شناخت فرهنگ و ارزش هاي اجتماعي، پرهيز از خشونت و داشتن شكيبايي و مدارا با ديگران (استون و جيکوب،۲۰۰۵). به طورکلي مجموع نظريه ها درباره سلامت اجتماعي را مي توان در سه رويکرد جمع بندي کرد: ۱- سلامت اجتماعي به مثابه جامعه سالم؛ ۲- سلامت اجتماعي به مثابه شرايط اجتماعي سلامت بخش ۳- سلامت اجتماعي به مثابه جنبه اي از سلامت فرد در کنار سلامت جسمي و رواني.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه بین صداقت و پایبندی به پیمان وپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعین رابطه بین معنویت دینی باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعیین رابطه بین رعایت حقوق وبرادری باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعیین رابطه بین رعایت کرامت وعفت باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
  • تعیین رابطه بین مشارکت و همبستگی باپرخاشگری نوجوانان می باشد .
  • تعیین رابطه بین مؤلفه های سلامت اجتماعی می‏توان پرخاشگری نوجوانان می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید